Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul

Tipul de client

Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 


Dictionar explicativ roman DEX online 
Pentru Romania agricultura a reprezentat din vechi timpuri o ramura principala a economiei nationale avand o pondere insemnata in cadrul V.N. si a P.I.B. odinioara tara noastra era cosiderata "granarul Europei" si aceasta atat a cantitatii dar si a calitatii.

Cu privire la proprietate in anul 1925 Prof. Gheorghe Ionescu Sisesti sublinia:
"Proproitatea nu se mai concepe azi in Occidentulstabil ca fiind dreptul de a abuza de un bun, ci proprietatea se intelege astazi ca o institutie sociala ca o functie sociala"

Un alt mare om de stiinta Virgil Madgearu afirma "Dacaproprietatea taraneasca nu va fi in dtare sa hraneasca orasele, sa dea un prisos de productie la export atunci Romania, va fi nevoita sa se intoarca la forme cu totul primitive...asociatia este unicul mijloc de a asigura progresul si de a putea intrebuinta cu folos mijloacele pe care stiinta si tehnica moderna le pune la indemana agriculturii."
Dupa anul 1989, an de mari schimbari politice, tarile din Estul si Centrul Europei au demarat procesul de PRIVATIZARE.
Aceste procese au oferit o multime de mesaje utile cum ar fi:
• Esenta privatizarii a fost scapata din vedere printr-o concentrare maxima a atentiei asupra desfiintarii marlor forme de stat
• Se acorda o mare prioritate problemelor de evaluare, in timp ce alte aspecte ale restructurarii sunt ignorate
• Multe din obstacolele legate de proprietate nu au fost nici macar luate in seama si bineinteles nici rezolvate
• Dinamica evolutiei spre economia de piata, cu o mare pondere a proprietatii private depinde critic de un sector mic si mijlociu activ, cara are nevoie de o deosebita atentie, in cadrul perioadei de tranzitie, avand in vedere nesiguranta si obstacolele institutionale
• Abordarea privatizarii numai ca o politica tehnica este o eroare, deosebit de grava ea fiind totusi o problema de politica economica mai intai de toate
Acetea ar fi in linii mari caracteristicile privatizarii in tarile fost-comuniste.
Inainte de 1989 intreaga economie romaneasca functiona aproape ca o singura firma, cu o multime de agenti care pur si simplu urmareau instructiunile, stricte care inhibau motivatia individula pentru a asigura rezultatele dorite.
Romania avea economia cea mai puternic centralizata din toate tarile fost comuniste, astfel a avut mari probleme cu procesul de privatizare.
Dintre aceste probleme mai evidente sunt:
• Dezvoltarea unui cadru juridic pentru tranzitia catre proprietatea privata
• Stabilirea beneficiarilor eligibili de a primi bunuri si a procedutilor si liniilor directoare care sa asigure o balanta intre echitate si eficienta
• Alocarea proprietatii: deciderea asupra principiilor prin care "bunurile" trebuiesc alocate si distribuite
• Implemntarea:crearea unui mecanisn functional pentru privatizare
• Creearea unor piete functionale pentru out-puturile intreprinderilor de orice fel
Aceste probleme genereaza la randul lor alte probleme cum ar fi:
• Stabilirea activelor si a capitalului nominal precum si a valorii acestora
• Lipsa personalului competent si a resurelor financiare
• Existenta unor puncte neclare si lipsa de colesare in privinta legislatie
• Preocuparea excesiva pentru problema distribuirii si nu a modului de distribuire pentru a asigura posibilitatea continuitatii activitatii societatilor in mod eficient
In procesul de privatizare al agriculturii sunt valabile principiile care stau la baza schimbarii sistemului de proprietate folosite in sectorul industrial si cel comercial.
Insa sistemul de privatizare in agricultura are un grad de complexitate mai ridicat. Acesta deoarece drepturile de proprietate asupra pamantului ca principal factor de productie genereaza pe langa interesele particulare ale diferitiilor proprietari funciari si un interes public, national fata de utilizarea lui. Insa in Romania prin procesul de privatizare nu s-a luat nici o masura de protectie a sistemului agricol national.


Privatizarea agricola in Romania s-a facut insa pe principiul "pamant doriti, pamant luati, pamant mancati " care acum isi arata roadele dezastruoase si anume, agricultorii romani au ramas doar cu satisfactia morala de a fi redevenit proprietari insa cu marea insatisfactie de a nu putea exploata terenurile astfel incat sa-si poata recupera cel putin cheltuielile de productie.
Daca privim inainte de anul 1989 vom observa ca in agricultura erau dominante Cooperativele care detineau 51.3% din terenul arabil de 9.4mil ha si Intreprinderile Agricole de Stat care detineau un procent de 29.3% care era alcatuit in cea mai mare parte din terenuri cu deal si munti apartinand fermierilor individuali.
In prezent in urma aplicarii Decretului lege nr. 42/1990 si prin aplicarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 proprietatea privata asupra pamantului au devenit dominante.
Aceste legi au stabilit drepturile de proprietate asupra pamantului din Romania, inclusiv restituirea pamantului fostilor proprietari.
STRUCUTRA FODULUI FUCIAR PE SECTOARE DE PROPRIETATE IN ROMANIA LA DATA 31.12.1998

Sectorul de productie Suprafata agricola Marime medie la ha Procentaj
1. Sectorul privat
Din care:
Societati agricole
Asoc familiale 10449

(1555)
(1000) 1.94

443
105 70.6

10.5
6.8
2.Sectorul de stat si mixt
total din care
foste IAS+565 mii ha actiuni sub 10 ha 1733


(1659)
3120


3400 11.7


18.2
3.Sectorul public
total din care primarii,pasuni comunale 2618

(2293) 475

760 17.7

15.5
TOTAL 14800 3.7 100
SURSA:ANUARUL STATISTIC 1998
Se remarca ca in urma aplicarii Legii Fondului Funciar a rezultat urmatorul regim structural funciar:
• Proprietatea privat-particulara in proportie de 70%
• Proprietatea privata a statului in proportie de 10%
• Proprietatea publica in proportie de 17.7%
Dupa ce Legea nr. 18/1991 a fost aplicata, Romania are un sector privat de 10.449 mii ha ocupand 70.6% din terenul agricol care se imparte in 60% exploatatii de medie mai mici de 2ha si 10% marimi medii, adica o supramaruntire a terenului agricol ceea ce va duce la o productie foarte mica acolo unde terenurile au fost lucrate de catre proprietari.
Potrivit legii urmatoarele persoane erau indreptatite sa primeasca drepturi de proprietate asupra terenurilor:
• Membrii cooperativelor care au contribuit cu pamantul lor la aceste cooperative sau mostenitorii lor
• Membrii cooperativelor care nu au contribuit cu pamant dar au lucrat cel putin 30 de ani in cadrul lor
• Cetatenii romani care doreau sa se mute in mediul rural si sa devina agricultori
• Functionarilor civili care lucrau in mediul rural
• Cetatenii romani care au fost abuziv exproprietariti de terenuri sau mostenitoriilor
Implementarea prevederilor Legii pamantului implica restaurarea drepturilor de proprietate proces care este foarte complicat. Totusi pana la 30 Iunie 1992 au fost stabilite drepturile de proprietate. Procesul de distribuire a pamantului nu coincide cu cel al alocarii Titlurilor de Proprietate. De aceea persoanele care le-au fost alocate terenurile nu au neaparat Titluri.
Intarzierea in stabilirea drepturilor de propriatate si distribuirea Titlurilor de Proprietate este cauzata nu numai de neclaritatile din continutul legiisi a numarului mare de proprietari care trebuiau stabilite dar si de netransparenta procesului controlar in principal de cei din interior care ne conduce la ideea posibilitatii pentru frauda.
Se remarca ca nici pana in prezent Legea nr. 18/1991 nu a fost aplicata integral. Numai 75% din numarul total al proprietarilor au fost pusi in posesie.

 

 

 

 

 


STUDIU APLICARII LEGII FONDULUI FUNCIAR LA DATA DE 24 FEB. 1998
DENUMIRE U.M. SUPRAFATA
1. suprafata terenului ce trebuia pusa in posesie Ha 9.336.704
2.suprafata terenului care a fost pusa in posesie prin procese-verbale Ha 7.507.722
3. numarul total de persoane puse in posesie % 80.4
4. numarul total de persoane puse in posesie cu procese-verbale Nr 3.640.937
5. titluri de propoietate de eliberat % 78.2
6. titluri de proprietate eliberate Nr 4.291.131
7. suprafata solicitata de actionari pentru validare Ha 3.064.974
8. numarul de actionari Nr 688.890
9. suprafata aprobata dupa validarea actionarilor Ha 262.001
10. decizii eliberate actionarilor Nr 212.543
11. suprafata actionarilor Ha 575.906

Astfel din tabel putem trage concluzia ca desi a fost creat cadrul legislativ pentru privatizatrea fondului funciar, nu au existat alte legi care sa asigure circulatia juridica a terenului si care sa faca posibila folosirea eficienta a pamantului. De remarcat ca legile desi nu au fost coerente si nu au anticipat efectele sale, acestea sau modificat de 12 in 7 ani.
Amendarea Legii nr. 18/1991 se impunea in vederea corectarii neajunsurilor initiale si in special pentru finalizarea privatizarii pamantului. Din pacate, principiile si criteriile de modificare a legii nu sunt nici de asta data economice.
Restituirea terenurilor din perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat sau majoritr de stat nu trebuie sa duca la o noua parcelare si nici la imposibilitatea de a practica un management performant.
Privatizarea acestor societati comerciale impune o abordare moderna a procesului cu scop de performanta.
Privatizarea societatilor trebuie sa urmareasca in esenta asigurarea unei eficiente economice ridicate. In acest proces de privatizare apar anumite nedreptati istorice, dar acestea pot fi rezolvate iar acolo unde restituirile nu se pot face in natura, datorita existentei unor comlexe zootehnice sau sere, plantatii intesive, se pot face prin acordari de despagubiri sau prin acordarea de actiuni proprietarilor.
In urma framitarii puternice a terenului agricol, s-a observat in timp un declin puternic al agriculturii, dar totusi mai putin sever decat al economiei nationale si a constituit un factor de contracarare a scaderii P.I.B. total, dar nu in masura de a asigura o balanta echilibrata, ceea ce este recomandabil pentru situatia Romaniei in prezent cat si in viitor.
In aplicarea prevederilor legii s-au produs mari nereguli care au dus la diminuarea patrimoniului transferabil gopodariilor taranesti care reprezenta mica privatizare in care se puneau unele sperante ca ele sa participe la oferta agregata de produse agricole pentru ca privatizarea sa aiba efectul dorit. Neregulile facute constau in principal in subevaluarea patrimoniului, vanzare fara respectarea normelor legale de licitatie, distrugeri de constructii, plantatii, irigarii, pierderi de efective de animale prin mortalitati, sacrifacari sau furturi.
Prelungirea nejustificata a activitatii comisiilor de lichidare a patrimoniului unitatilor cooperatiste a contribuit de asemenea la diminuarea patrimoniului prin plata salariilor membrilor comisiilor, devalorizarea fondurilor banesti nedistribuite datorita procesului inflationist. Di astfel gospodarilor familiale nu le-au revenit din patrimoniul unitatilor cooperatiste decat cote parti reduse atat ca forma fizica cat si valorica.
Procesul de privatizare a fost inteles de cetatenii Romaniei, insa schema de efectuare nu a fost gandita bine. Astfel a avut loc un proces de decapitalizare a agriculturii concomitent cu distrugeri de active fixe productive, reducerea parcului de tractoarea si masini agricole precum si a efectivelor de animale de matca.
Daca urmarim evolutia productiei agrare in expresie valorica in perioada postrevolutionara, observam ca aceasta a fost marcata de o serie de disfunctionalitati determinate de procesele si corelatiile din interiorul sectorului agrar precum si din intreaga economie nationala. Si aceasta datorita mentinerii proprietatii de stat, practicarii unor metode manageriale inadecvate, functionarea intr-un cadru macroeconomic distorsionat, caracterizat prin dezechilibre in sistemul de preturi si de creditare, toate acestea au avut ca rezultat in majoritatea unitatilor inregistrarea de pierderi precum si imposibilitatea de a face investitii, scaderea productivitatii iar in unele cazuri societatile comerciale au ajuns in pragul falimentului.
Pe langa cauzele si efectele economice ale falimentului soc. com trebuiesc mentionate si cele de ordin strategic dau de gandire practica si economica care au la declinul intregii agriculturii.
Astfel sub efectul legii nr.18/1991 a intrat in proprietate orice categorie de terenuri inclusiv acelea care erau supuse unui proces de imbunatatire si ameliorarare funciare ( cum sunt alunecarile de teren sau roziuni sau desecari ,ameliorarea solului mai putin productiv sau neproductiv) acestea au continuat sa se degradeze si nu au mai putut fi recuperate deoarece au intrat in posesia unor producatori cara nu-si permiteau efectuarea unor cheiltuieli de intretinere a acestora ; si astfel suntem martori unui proces de degradare a activitatii agricole si a unui proces de degradare a activelor fixe ale agriculturii.
In urma privatizarii au disparut posibillitatea de utilizare a asolamentelor si reducerea pana la desfiintare a AGROMEC-urilor, distrugerea bazei tehnico materiale necesare mecanizarii, irigarii si chimizarii agriculturii pe scara larga, concomitent cu practicarea unor preturi deosebit de ridicate la mijloacele de productie agrara, a materialului semincier, a ingrasamintelor care au devenit practic inaccesibile pentru marea majoritate a producatorilir agrcoli.
Starea agriculturii este foarte proasta daca facem un studiu comparativ al suprafetelor cultivate si al productiei.

 

 


Datele din tabel arata ca agricultura romaneasca nu a cunoscut o situatie buna , cresterile acolo unde sunt au dimensiuni mult prea mici pentru a asigura consumul intern iar exporturile au fost foarte mici, pentru unele produse cum este graul s-a interzis exportarea pentru a asigura consumul intern .
O situatie dramatica pentru agricultura romaneasca este situatia din anul 1997 in care s-a cultivat cu 90.200 ha mai putin decat anul precedent iar 352400 ha au ramas neinsamantate desi s-au facut lucrarile principale ale terenului in primavara.
Cauza acetei situatii se regaseste in faptul ca proprietarii de pamant individuali , fie nedispunad de mijloacele tehnice si financiare fie dezamagiti din lipsa sprijinului in 1997, au cultivat suprafete mai mici de teren. Astfel in anul 1998 suprafata agricola arabila a scazut cu 18.000 ha fata de anul 1989 (daca luam in calcul toti factorii de ordin economic si tehnic), iar plantatiile pomiviticole s-au diminuat cu 8900 ha comparativ cu aceasi perioada .
In procesul de privatizare esential este sa se faca distinctia intre proprietate publica si functia publica.
Spre exemplu o unitate de protectia plantelor si sanatatii animalelor are o functie publica si poate functiona pe baza proprietatii private.
O problema speciala pentru privatizare in agricultura o constituie privatizarea acelor societati care au o importanta strategica pentru asigurarea materialelor biologice si peomovarii progresului tehnic in intreaga agricultura, aceasta suprafata de teren ar trebui mentinuta ca proprietate publica de drept privat al statului.
Insa privatizarea celorlalte active ale societatii comerciale s-ar putea realiza in mod normal dupa "tiparul" stabilit al privatizarii, prin vanzareade actuni persoanelor fizice si juridice interesate.


Indiferent de forma de proprietate in Romania este totusi esential chiar vital pastrarea unui sector public privat de 1 mil de ha penrtu urmatoarele motive:
• asigurarea fondului pietei cu produse agricole si agroalimentare deoarece, asa cum s- a vazut mica proprietate din productiile obtinute 80% sunt destinate autoconsumului si doar 20% pietei
• inmultirea animalelor si semintelor din rase si soiuri din categoriile superbiologice
• conservarea celor mai bune si bine intretinute plantatii de vii si livezi echipate cu constructii si instalatii masive
• asigurarea unui personal specializat cu o experienta valoroasa
• sectorul de 1 mil ha poate reprezenta o rezerva strategica pentru ajutorarea locuitorilor sinistreti de dezastre sau de criza sociale
Cum am mai spus trebuie ca o anumita cota sau proportie din terenul arabil sa ramana in proprietatea publica.
De asemenea este necesar infiintarea unei agentii care sa gestioneze terenurile arabile ale statului ca institutie publica care ar putea avea un rol important in indrumarea, restructurarea si transferul in timp al proprietatii asupra pamantului iln conditii de eficienta economica. De asemenea acasta poate asigura o strategie moderna in procesul de privatizare, selectarea celor mai performantii investitori romani si straini, pentru ca acest sector potential performant al economiei nationale sa devina cu adevarat competitiv.
Insa acest lucru nu a fost facut iar restituirea terenurilor agricole s- a facut unilateral nefiind insotita de privatizarea utilajlor aflate in Statiunile de Masini Agricole.
In intervalul 1989-1997 parcul de tractoare si masini agricole din dotarea agriculturii a crescut cu exceptia cultilvatoarelor si preselor de balotat.
In intervalul 1997 fata de 1989 crestera reprezinta 31% la tractoare, 62% la pluguri si grape cu disc, 40% la semanatori.
Cu toate acestea nivelul de inzestrare este scazut iar in conditiile dimensiunilor exploatatiilor agricole private este cu totul insuficient.
EVOLUTIA PARCULUI DE TRECTOARE SI MASINI AGRICOLE
DENUMIRE 1989 1994 1995 1996 1997 1997/1998
TRACTOARE 129239 162375 161735 162809 169174 131%
COMBINE PAIOASE 34853 35021 36189 35927 36074 103%
PLUGURI 70708 102207 107401 113107 114714 162%
SEMANATORI 18347 21973 24377 26321 25735 140%
CULTIVATOARE 33386 23400 23800 2400 24597 74%
SURSA:TEZA DE DOCTORAT
In prezent parcul de utilaje agricole din Romania este insuficient sub 50% din cel necesar pentru agricultura romaneasca.
Un alt aspect important este si starea generala a parcului de utilaje, exprimata in gradul ridicat al uzurii fizice si morale .
In anul 1997 sectorul privat detinea o pondere de :
• 58% din tractoare
• 61% grape cu dicuri
• 53% semanatori
• 30% remorci
Vechimea parcului de tractoare pentru societatile agricole cu capital de stat sau privat a fost foarte avansata astfel s-a costatat ca :
• in ultimii doi ani investitiile pentru achizitionarea tractoarelor a fost neinsemnata
• in sectorul de stat desi situatia este mai buna, vechimea aparatelor medie este de circa 10 ani
• cel mai dinamic sector este cel privat in care peste 70% din tractoare au o vechime de 7 ani
• din totalul de tractoare aproxonativ 50% cu o durata de viata expirata ( mai mare de 8 ani )

Insuficeinta ofertei de utilaje conduce si la achizitionarea utilajelor de mana a-II-a de pe piata externa
In strategia M.A.A. se urmareste ca pana in anul 2004 sa se dubleze parcul de tractoare. Dar ceea ar trebui M.A.A. sa urmareasca este inoirea intregului parc de aparate pentru a asigura necesarul de aparate pentru agricultura deoarece cele existente sunt vechi.
In ceea ce priveste privatizarea comlexelor zoothenice fara pamant se poate realiza in cadrul general al aplicarii legii privatizarii dar cu facilitati speciale pertru specialistii care lucreaza in aceste unitatiti pe baza unor criterii de performanta.
In anul 1997 fata de 1989 efectivele de animale s-au redus cu 48% la bovine; 41% la ovine; 39% la porci; 40% la pasari.
Printre cauzele principale ale reducerii septelului se pot enumera:
• desfintarea prin lichidare a fermelor cooperatiste
• lipsa unui cadru coerent de organizare a pietei agricole in sistem concurestial
• controlulul rigid al preturilor la productori, in timp ce preturile inputurilor agricole de natura industriala au fost liberlizate in avans total. Astfel in prezent s-a ajuns ca 1 ha de pamant sa valoreze cat 5 fiare de calcat. Tar in amul 1990 un tractor U650 valora cat 50t de grau iar acesta valoreaza in prezent 126t de grau
• gradul redus de concentrare a efectivelor in sectoarele individuale care au dau producdtii reduse in gopodariile patiei
• lichidarea unor complexe zootehnice sau in unele cazuri s-a apelat la "privatizarea prin lichidare"
• reducerea generale a performantei in acest sector care a devenit dominant sistemul gospodaresc de crestere si exploatare a animalelor
• reducerea sub nivelul infaltiei a tazelor vamale la importul de produse agricole zootehnice in coonditiile eliminarii subventile la produsel interne si la export ceea ce a determinat lipsa de competitivitate

Procesul de privatizarea a avut loc si in cadrul industriei alimentare, iar in masura in care cererea si preferintele consumatorilor devin mai rafinate, mai exigente s-a considerat ca acest proces ar trebui continuat, ba mai mult s-a considerat ca initiativa particulara va veni in satisfacerea acestor cerinte si astfel societatile comerciale alimetare vor intra pe scena economica a produselor agroalimentare prin infiintarea de intreprinderi de mica capacitate, adaprate noilor preferinte ale consumatorilor si cu o perioada scurta de amortizare.
Singurul sector funciar care nu a fost faramitat este sectorul de stat din foste I.A.S. comasate in marimi de 300-2000 ha. Dar subiectul privatizarii acestora revine puternic prin intermediul Ministrului Ioan Avram Muresan.
Proiectul noului ministru este structurat pe 3 mari capitole
1. vizeaza clarificarea structurii capotalului social
2. infiitarea si organizarea Agentiei Domeniilor de Stat
3. vanzarea actiunilor si concesionarea bunurilor, activelor apartinad domeniullui privat de stat
Agentia Domeniilor de Stat se ocupa cu delilmitatea terenurilor ce vor fi restituite si inventerierea celor care vor ramane ca domeniu de stat privat.
S-a observat ca faramitarea proprietatii face dificila subventionarea direcata o producatorilor, iar acest lucru nu este de dorit nici de noul proces de privatizare al I.A.S. Proces care datorita indelungatelor dezbateri de ordin politic si publlic, face ca sa amane investitiile majore in domeniul agriculturii, precum, da nastere unor efecte negative sociale in ceea ce priveste deznadajduirea gospodarului agricol.

 

 

 

 

 

PRIVATIZAREA CA PROCES GENERAL

Privatizarea reprezinta un proces care apartine tranzitiei si politicii de tranzitie, care in momentul actual este pe cale a se sfarsi.
De putin timp a fost votata legea privind retrocedarea padurilor si a terenurilor in limita de 50ha pentru fiecare proprietar (este vorba de "legea Lupu").
Privatizarea constituie un proces de asezare a vietii economice pe criteriul de rationalitate si eficienta care sa asigure mobilitatea si adaptabilitatea agentilor la conditiile obiective impuse de piata precum si corelarea intereselor producatorilor cu rezultatele activitatii.
Insa trebuie sa ne ferim sa consideram privatizarea ca o solutie salvatoare pentru economia Romaniei, ea nu trebuie inteleasa astfel, ea nu trebuie privita ca un scop in sine ci ca un mijloc de redresare economica.
Privatizarea pe langa procesul de decolectivizare cuprinde si o a doua compomenta majora si anume dezetatizarea si transformarea proprietatii de stat in proprietate privata.
Privatizarea constituie o schimbare care reprezinta nu numai o descentalizare in sfera deciziilor economice dar si recunoasterea, de drept si de fapt a drepturilor de proprietate individualta si restrangerea rolului statului si a implicari sale in economie.
Procesul de privatizare trebuie insotit de actiuni de restructurare si retehnologizare astfel incat aceste unitati sa devina performante din punct de vedere economic si competitive pe piata interna si externa indeosebi pe piata Uniunii Europene la care Romania doreste sa se integreze, de asemenea acest proces ar fi trebuit urmat si de proiecte de tip post-privatizare.
Pentru derularea procesului de privatizare a fost constituita Agentia Nationala de Privatizare care este un corp guvernamental, resopensabil de coordonarea, ghidarea si controlul procesului de privatizare. A.N.P. era insarcinat si cu incutajarea capacitatii creativae a intreprinderilor mici si mijlocii private.
In luna iulie se formeaza o Fondul Proprietatii de Stat care este insarcinat cu transferul actiunilor la persoane private. A avut loc apoi privatizare in masa care nu a fost facuta asa cum trebuie si a dat o alta imagine procesului de privatizare demarat de statul raman si anume, acesta a preferat si dizolve decat sa perfectioneze.
In cadrul proceselor de privatizare al intreprinderilor a avut loc o distribuire gratuita a 30% din actiunile acestora iar restul actiunilor urmau sa fie vandute prin diferite metode, acest lucru facandu-se in cea mai mare parte, in prezent punandu-de problema dizolvarii F.P.S.
In cadrul procesului de privatizare cel mai mare numar de agenti cu capital privat au aparu in domenii care nu necesita investitii mari, adica in comert, turism, servicii si mica publicitate.

 

 

 

 

 


CONSIDERATII PERSONALE

PRIVATIZAREA, ar reprezenta dupa parerea mea, o tabla de sah. O conditie a "jocului economic" este sa ai si o suprafata de lucru (tabla de sah=privatizare). Regulile jocului economic sunt definite prin intermediul legilor, a hotararilor guvernamentale si a ordonantelor Guvernului. Piesele de pe tabla de sah sunt agentii economici (intreprinderile, soc. de asigurare, institutiile financiare etc).
Iar acestora le vine in ajutor "regele" sau statul care asigura impreuna cu "regina" sau justitia cadrul propice pentru desfasurarea "jocului economic". Iar adversarul cel mai de temut al agentilor economice este concurenta.
Deci privatizarea reprezinta numai suprafata de miscare a agentilor economici, aici ei sunt liberi sa actioneze cum considera fiecare ca este mai bine si mai eficient, deoarece este simulat de PROPRIETATEA SA.

 

 

 

 

 

BIBILIOGRAFIE

1. AGRICULTURA ROMANIEI, PROFESOR GAVRILA, ED. CERES 1995, PAG 81-135
2. ECONOMIE POLITICA, AUTOR NITA DOBROTA, ED. ECONOMICA 1997
3. ECONOMIA POLITICA, MANUALUL CATEDREI DE ECONMIE A.S.E.
4. ECONOMIA AGROALIMENTARA AUTOR DINU GAVRILESCU, ED. EXPERT 1996, PAG. 21-57;124...
5. ORGANIZAREA STRUCTURILOR AGRICOLE IN JUD. CONSTANTA, TEZA ION ION
6. PRIVATIZAREA IN TRANZITIA LA ECONOMIA DE PIATA, AUTORI JOHN EARLE si colectivul
7. POLITICI DE DEZVOLTARE IN TARILE DIN ESTUL SI CESTRUL EUROPEI CHANG-SOO YANG, coordonator ALEXANDRU ZAMFIR
8. PROIECTAREA SISTTEMULUI DE INTEGRARE DE PRODUCTIE LA CEREALE PLANIFICABILE, POPESCU GHEORGHE ANGELA
9. REVISTA TRIBUNA ECONOMICA NR 17,23,24, 35 1999
10. REVISTA BANII NOSTRI NR LUNA NOV. SI DEC.
11. ROMANIA 1999 STAREA ECONOMICA, C. ANGHELACHE ED. ECONOMICA
12. ZIARUL ROMANIA LIBERA NR LUNA DEC., NOV.

»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 02-01-2008, ora 20:17 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();