Oficii Postale in Bucuresti-26-01-2007

OFICIILE POŞTALE DIN BUCUREŞTI

Denumire Denumire
arteră
Nr. Poştal Telefon
Oficiul
Poştal nr. 1
Str. Matei Millo 10 315.90.30
Oficiul
Poştal nr. 2
B-dul Ion Mihalache 75 222.32.75
Oficiul
Poştal nr .3
Şos. Pantelimon 255 255.31.40
Oficiul
Poştal nr. 4
Calea Dudeşti 101 322.54.51
Oficiul
Poştal nr. 5
Calea 13 Septembrie 69 410.50.79
Oficiul
Poştal nr. 6
Calea Văcăreşti 203 330.27.31
Oficiul
Poştal nr. 7
Şos. Giurgiului 120 312.78.87
Oficiul
Poştal nr. 8
Şos. Berceni 35 499.02.85
Oficiul
Poştal nr. 9
Str. Viilor 70 610.73.75
Oficiul
Poştal nr. 10
Şos. Ştefan cel Mare 228 619.31.39
Oficiul
Poştal nr. 11
Şos. Colentina 81 240.34.75
Oficiul
Poştal nr. 12
B-dul Gara de Nord 6-8 638.74.40
Oficiul
Poştal nr. 13
Str. J.L.Calderon 3 314.21.10
Oficiul
Poştal nr. 14
Calea Ferentari 72 423.21.64
Oficiul
Poştal nr. 15
Şos. Cotroceni 10-12 638.39.50
Oficiul
Poştal nr. 16
B-dul Iuliu Maniu 94-100 430.22.77
Oficiul
Poştal nr. 17
Calea Giuleşti 119 222.20.66
Oficiul
Poştal nr. 18
Str. Măcelariu Horia 3 232.27.42
Oficiul
Poştal nr. 19
B-dul Camil Ressu 41 348.11.85
Oficiul
Poştal nr. 20
Calea Călăraşi 137 323.29.95
Oficiul
Poştal nr. 21
Aeroportul Otopeni - 230.39.67
Oficiul
Poştal nr. 22
Str. Take Ionescu 5 659.79.60
Oficiul
Poştal nr. 23
B-dul Romancierilor 2 725.52.98
Oficiul
Poştal nr. 24
Şos. Pantelimon 352 255.46.35
Oficiul
Poştal nr. 25
B-dul Bucureştii Noi 64 667.35.90
Oficiul
Poştal nr. 26
Str.C-tin
Titel Petrescu
3 413.08.65
Oficiul
Poştal nr. 28
Str. Fabrica de
Chibrituri
12 335.99.00
Oficiul
Poştal nr. 29
B-dul 1
Decembrie 1918
21 345.27.85
Oficiul
Poştal nr. 30
Mihai Ivanovici
Glinka
7 230.10.85
Oficiul
Poştal nr. 31
B-dul Ferdinand I 96 252.33.36
Oficiul
Poştal nr. 32
B-dul Ion Mihalache 341 222.32.70
Oficiul
Poştal nr. 33
P-ţa Presei Libere 1 222.48.44
Oficiul
Poştal nr. 34
B-dul Carol I 15 315.08.93
Oficiul
Poştal nr. 35
Str. Zării 10 311.17.61
Oficiul
Poştal nr. 36
Str. Tudor Arghezi 1-3 315.14.07
Oficiul
Poştal nr. 37
Str. Teiul Doamnei 85 242.10.92
Oficiul
Poştal nr. 38
Şos.Iancului 5-7 653.24.21
Oficiul
Poştal nr. 40
Str. 11 Iunie 12 336.59.88
Oficiul
Poştal nr. 41
G-ral Barbu
Vlădoianu
2 222.41.54
Oficiul
Poştal nr. 42
B-dul Libertăţii 6 337.30.41
Oficiul
Poştal nr. 44
B-dul Gheorghe
Şincai
2 330.00.25
Oficiul
Poştal nr. 45
Str. Ion Câmpineanu 23 315.32.75
Oficiul
Poştal nr. 46
Str. Calea Rahovei 2 335.76.78
Oficiul
Poştal nr. 48
Şos. Colentina 1 252.26.54
Oficiul
Poştal nr. 49
B-dul Basarabia 100 255.62.01
Oficiul
Poştal nr. 51
Str. Mărgeanului 12 776.52.50
Oficiul
Poştal nr. 52
Str. Sc. Herăstrău 54 232.44.17
Oficiul
Poştal nr. 53
Calea Şerban Vodă 43 336.96.48
Oficiul
Poştal nr. 54
Str. Ion Câmpineanu 13 313.5259
Oficiul
Poştal nr. 55
Calea Griviţei 168 222.51.59
Oficiul
Poştal nr. 56
Calea Crângaşi 23 638.47.65
Oficiul
Poştal nr. 57
Str. Liviu Rebreanu 8 340.12.88
Oficiul
Poştal nr. 58
Str. Sibiu 7 413.37.91
Oficiul
Poştal nr. 60
Str. Barajul Sadului 9 340.29.75
Oficiul
Poştal nr. 61
Sos. Olteniţei 188 332.46.75
Oficiul
Poştal nr. 62
P-ţa Kogălniceanu 57 315.69.86
Oficiul
Poştal nr. 63
Calea Dorobanţi 164 230.35.44
Oficiul
Poştal nr. 64
Str. Lipscani 16 313.27.63
Oficiul
Poştal nr. 65
Calea Rahovei 311 -
Oficiul
Poştal nr. 66
Drumul Taberei 43 413.37.91
Oficiul
Poştal nr. 67
Str. Virgiliu 39 638.59.97
Oficiul
Poştal nr. 68
Str. Pajura 2 667.35.95
Oficiul
Poştal nr. 69
Calea Rahovei 311 423.23.45
Oficiul
Poştal nr. 70
Str. Nicolae Roşu 20 255.03.75
Oficiul
Poştal nr. 71
Str. Nicolae Popa 52-54 665.53.80
Oficiul
Poştal nr. 72
B-dul 1 Decembrie
1918
58 345.04.16
Oficiul
Poştal nr. 73
Str. Valea Argeşului 2 777.55.20
Oficiul
Poştal nr. 74
Calea Giuleşti 6-8 400.13.88/181
Oficiul
Poştal nr. 75
Str. Lacul Bucura 2 335.79.10
Oficiul
Poştal nr. 76
Str. Valea
Cascadelor
2-4 220.84.04
Oficiul
Poştal nr. 77
Şos. Mihai Bravu 380 323.63.55
Oficiul
Poştal nr. 78
Splaiul
Independenţei
290 637.24.78
Oficiul
Poştal nr. 79
Calea Moşilor 314 210.13.35
Oficiul
Poştal nr. 82
B-dul Alexandru
Obregia
9 499.07.07