Circulatie Rutiera si Permisul Auto - Intrebari si Raspunsuri

Care este perioada de retinere a permisului de conducere ?

Permisul de conducere se retine pentru o perioada de 30, 60 sau 90 de zile, dupa cum urmeaza:
  • A. pentru 30 de zile, în cazul savârsirii urmatoarelor fapte:
- depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
- neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
- neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
- nerespectarea regulilor privind depasirea;
- nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;
- neprezentarea in 24 ore, in cazul implicarii intr-un accident de circulatie soldat numai cu pagube materiale;
- cumularea a 15 puncte de penalizare.

  • B. pentru 60 de zile :
- nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
- nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum;
- nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
- circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar manevra de depasire;
- la cumularea a 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimeipendari a exercitarii dreptului de a conduce.

  • C. pentru 90 de zile:

- conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
- conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto Român;
- neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate sau în curs de coborare sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune;
- depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respective si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.Cum trebuie sa procedeze o persoana pentru a beneficia de reducerea perioadei dependare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice ?

Perioada dependare se reduce la 30 de zile, daca persoana îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    - a fost declarat admis la testul de verificare a regulilor de circulatie ;
    - a obtinut permis de conducere cu cel putin un an înainte de savârsirea faptei;
    - nu a mai beneficiat de o astfel de masura în ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei dependare;
    - în ultimii 3 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avutpendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.
Cererea sa va fi înregistrata la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, având anexate urmatoarele documente :
    - o copie a procesului verbal de constatare a contraventiei;
    - o copie a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere;
    - o copie dupa chitanta de achitare a amenzii;
    - o copie a BI/CI.

 

Este legala trimiterea proceselor verbale de constatare a contraventiei prin posta ?

    DA. Constatarea contraventiilor se poate face si fara oprirea contravenientului, precum si în lipsa acestuia, daca savarsirea contraventiilor este probata cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea politiei. În aceste situatii, procesul-verbal se comunica de catre agentul constatator, prin posta, în termen de cel mult o luna de la data încheierii.i.sus

 

Care este termenul de plata a amenzilor ?

Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.
Pentru amenzile contraventionale în cuantum de pâna la 20 de puncte amenda, contravenientul poate achita pe loc jumatate din minimul amenzii prevazute de lege. Daca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost primit prin posta, se poate achita jumatate din minimul amenzii în acelasi termen de 2 zile lucratoare de la data ridicarii corespondentei.
Dupa trecerea celor 2 zile lucratoare de la comunicare, contravenientul plateste integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de catre agentul constatator.

 


Unde se pot achita procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiei ?

Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale si se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC- S.A., la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul, sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei.
Cei care au domiciliul în municipiul Bucuresti si au fost sanctionati contraventional pentru o fapta savârsita în aceasta localitate pot achita amenda on-line, accesând site-ul www.ghiseul.ro.
De asemenea, contravenientii mai pot achita si pe loc, la agentul constatator, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege, pentru amenzile în cuantum de pâna la 20 puncte-amenda..sus

 

Ce trebuie facut dupa achitarea proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiei ?

Dupa efectuarea platii, în termen de 15 zile, procesul-verbal împreuna cu o copie de pe chitanta de plata a amenzii se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimit prin posta unitatii de politie din care acesta face parte.
În cazul achitarii on-line a amenzilor contraventionale nu mai este necesara nici o alta formalitate.sus


Unde trebuie anuntata producerea unui accident de circulatie pe drumurile publice ?

Accidentele de circulatie soldate cu moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si atunci când în accident este implicat un vehicul care transporta substante periculoase, se anunta de îndata la politie la numarul de telefon 112, iar cel în cauza astepta la fata locului sosirea organelor de politie si a ambulantei.
Accidentele de circulatie de pe urma carora au rezultat numai pagube materiale (tamponari) si care nu constituie fapte prevazute de legea penala se anunta la unitatea de politie de pe raza careia s-a produs evenimentul, urmând ca persoanele implicate sa se prezinte imediat, împreuna cu autovehiculele avariate.
În situatia în care cel putin unul din autovehiculele implicate în accidentul soldat numai cu avarii nu mai poate fi deplasat la unitatea de politie, conducatorii sunt obligati sa anunte imediat accidentul si sa astepte politia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului si întocmirii autorizatiei de reparatie.

 

Care este procedura de restituire a permisului de conducere?

Pentru a reintra în posesia permisului de conducere, la expirarea termenului de retinere, titularul acestuia trebuie sa se prezinte la sediul Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, din str. Logofat Udriste, nr. 9-15 la Ghiseul Eliberari Permise de Conducere (situat in cladirea veche, intrarea C), având asupra sa buletinul sau cartea de identitate si dovada înlocuitoare de retinere a permisului de conduceresus

 

Care este procedura de restituire a certificatului de înmatriculare ?

Certificatul de înmatriculare se restituie detinatorului vehiculului la încetarea motivului pentru care documentul a fost retinut. Pentru a reintra în posesia certificatului de înmatriculare retinut, titularul acestuia trebuie sa se prezinte la sediul Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, din str. Logofat Udriste, nr. 9-15, la ghiseul de restituiri certificate, având asupra sa urmãtoarele documente :
- buletinul sau cartea de identitate
- dovada înlocuitoare de retinere a certificatului de înmatriculare cu stampila unei statii de efectuare a inspectiei tehnice periodice, prin care se atesta remedierea defectiunilor constatate.

 

În ce situatii se pot retine placutele de înmatriculare ?

Placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare se retin în urmatoarele cazuri :
- nu sunt respectate normele constructive referitoare la transportul produselor periculoase ;
- nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate ;
- datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului ;
- vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevazute de OUG 195/2002, republicata;
- vehiculul nu este asigurat de raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

 

Cât timp se poate circula pe drumurile publice din România cu un autovehicul înmatriculat în strainatate ?

Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.
La expirarea termenului, politia retine certificatul si placutele cu numerele de înmatriculare straine, care vor fi remise autoritatilor emitente.

 

Restituirea permisului de conducere ca urmare a plângerii depuse la judecatorie :

•  contraventia a fost constatata pe raza mun. bucuresti si cetateanul poseda permis de conducere eliberat de autoritatile competente din bucuresti.

cetateanul trebuie sa se prezinte la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti;

•  contraventia a fost constatata pe raza mun. bucuresti, iar contravenientul este în evidenta altui serviciu de politie rutiera:

*pâna în 20 de zile

cetateanul trebuie sa se prezinte la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti;

*peste 20 de zile

cetateanul trebuie sa se prezinte la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti, unde se prelungeste dovada înlocuitoare a permisului de conducere dupa care este îndrumat catre serviciul politiei rutiere care îl are in evidenta;

•  contraventia a fost constatata pe raza de compententa a altui judet iar contravenientul poseda permis de conducere eliberat de unitatea noastra:

cetateanul se poate prezenta la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti;

  în toate situatiile prezentate cetateanul trebuie sa prezinte lucratorului de la ghiseu urmatoarele documente:

-actul de identitate în original si copie;

-dovada înregistrarii plângerii la judecatoria competenta (certificat de grefa sau exemplarul nr.3 al plângerii depuse la judecatorie);

-dovada de retinere eliberata la momentul constatarii.

nota :se poate prezenta în locul celui în cauza un împuternicit legal.

     II. la finalizarea procesului:

  •  admite plângerea contestatorului:

cetateanul trebuie sa se prezinte la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti, având asupra sa hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau recursul.

•  respinge plângerea contestatorului:

cetateanul trebuie sa se prezinte la ghiseul restituiri permise retinute,cladirea veche, corp c, brigada de politie rutiera, str. logofat udriste, nr.9-15, sect.3 bucuresti, având asupra sa hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila in termen de 15 zile. în caz de neprezentare perioada de pendare va fi majorata cu 30 de zile, iar mentiunile vor fi efectuate automat în baza de date.