Echivalarea diplomelor româneşti în Spania

Diplomele cetăţenilor români care se află sau vor să plece în Spania sunt recunoscute după îndeplinirea unor formalităţi, a informat Departamentul pentru Muncă în Străinătate.

Astfel, pentru echivalarea diplomelor preuniversitare obţinute în România sunt necesare următoarele documente: cerere-tip şi fişa de înscriere provizorie în centre educative şi la examene oficiale - care se obţin de la Ambasada Spaniei - Biroul Ataşat Învăţământ - Bucureşti, Intrarea Bitolia 25, sector 1, program cu publicul luni-vineri orele 9,30-12,30 sau pe internet http://www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo8nuevo.rtf; fotocopie stampilată a paşaportului ("Compulsa"), care se obţine la Ambasada Spaniei sau la orice instituţie oficială spaniolă; diploma de bacalaureat autentificată la Centrul de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, legalizată cu apostila de la Haga (la prefectura din localitate) - în Spania se trimite fotocopia legalizată; traducerea diplomei de bacalaureat în spaniolă, legalizată la notariat şi supralegalizată cu apostila de la Haga (Curtea de Apel din localitate); foaia matricolă - legalizată cu apostila de la Haga; ordin de transfer bancar care să justifice efectuarea plăţii taxei de echivalare (42,45 euro).

Procedura

Documentele pot fi prezentate în Spania la Madrid, la Ministerul Educaţiei, iar în alte oraşe la "Area Functional de Alta Inspeccion de Educacion-Delegacion del Gobierno" în comunităţile autohtone. În România documentele se prezintă la Biroul Ataşat Învăţământ - Ambasada Spaniei. DMS a precizat că cererea de echivalare a diplomei în Spania poate fi prezentată de persoana interesată sau de părinţi, în cazul când solicitantul este minor, sau de o altă persoană cu împuternicire/procură dn partea persoanei interesate.

La biroul unde se prezintă documentele - fie la Bucureşti sau în Spania -, se vor înapoia diploma şi foaia matricolă, după ce au fost fotocopiate şi compulsate. La depunerea documentelor, biroul de primire va stampila şi va înapoia persoanei interesate o copie a "Fişei de înscriere provizorie în centre educative sau la examene oficiale" care dovedeşte faptul că procesul de echivalare este în desfăşurare şi permite persoanei interesate să se înscrie în centrul educativ spaniol corespunzător.

Această înscriere va avea caracter provizoriu până când decizia de aprobare a echivalării va fi definitivă. La terminarea procesului de evaluare a cererii de echivalare, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Spania va trimite persoanei interesate, la adresa indicată în cererea-tip, certificatul de obţinere a echivalării diplomei.

Accesul elevilor la şcolile spaniole

Pentru echivalarea diplomelor universitare obţinute în România, cererea-tip se obţine la Biroul Ataşat Învăţământ www.mec.es/mecd/titulos/files/Anexo9-2.doc, unde se obţin şi relaţii suplimentare.

Elevii care vor să se înscrie în clasele I-IX nu au nevoie de nici un document din partea şcolii din România. Cei care doresc să studieze în clasele X şi XI în Spania trebuie să prezinte cererea-tip şi fişa de înscriere provizorie în centre educative şi la examene, fotocopia paşaportului - legalizată în România la biroul ataşatului pentru probele de învăţământ din Bucureşti sau la ambasadele Spaniei, iar în Spania la orice instituţie oficială de profil.

Trebuie obţinută o adeverinţă care să ateste studiile efectuate - eliberată de şcoala din România, legalizată de MEdC - Centrul Naţional de Echivalare a Diplomelor-CNRED, str. Spiru Haret nr. 10, Bucureşti, supralegalizată cu apostila de la Haga la prefectură; traducerea adeverinţei în spaniolă, legalizată la notar şi supralegalizată cu apostila de la Haga - Ministerul de Justiţie, str. Apolodor nr. 17 Bucureşti sau Curtea de Apel din localitate.

Pentru şcoala din Spania sunt necesare fotocopiile legalizate ale adeverinţei şi foii matricole - traducerea în spaniolă, legalizată la notar şi supralegalizată cu apostila de la Haga, precum şi ordin de transfer bancar care să justifice efectuarea plăţii taxei de echivalare. Informaţii suplimentare privind echivalarea diplomelor şi accesul elevilor în şcolile din Spania se obţin şi la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Departamentul pentru Munca în Străinătate.