Cresa "Drumul Taberii"

MOTTO : „Sunteţi mici şi veţi creşte mari cu ajutorul nostru ''


Domeniul de competenţă :
Creşa este o structură care oferă servicii sociale specializate pentru creşterea , ingrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1- 3 ani .

Categorii de beneficiari :
Beneficiarii serviciilor acordate de creşă sunt copiii cetaţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în România şi copiii cetăţenilor altor state cu domiciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României .

Servicii oferite :
Asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de 1 an până la 3 ani;
Asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire până în momentul preluării copilului de către părinţi;
Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
Asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor şi potenţialului de dezvoltare al copilului în vârstă de 1an până la 3 ani;
Serviciile sunt asigurate de personal medical calificat cu specialitate pediatrie - puericultură şi competenţe în psihologia copilului 1-3 ani .
Programul creşei :
Program de zi 6 - 18
Program de zi prelungit 6 - 19
Program săptămânal de luni ora 6 pâna vineri ora 18

Acte necesare pentru obţnerea serviciilor :
Adeverinţe de salariaţi ale părinţilor / reprezentanţilor / legali;
Certificat naştere copil (original şi copie);
Cartea de identitate părinţi (original şi copie);
Cerere tip de înscriere;
Fişă medicală copil;
Adeverinţe medicale parinţi.
Formularele de înscriere:
Se ridică de la sediul unităţii
Cererea tip de înscriere în creşă
Fişa medicală tip pentru înscrierea copilului în colectivitate

Baza legislativa :
Legea creşelor nr.263/ 30.07.2007 ( MO 507 )

Date de contact :
Şef creşă - Dr.Carmen Taşcu
Adresa: Aleea Compozitorilor nr.18 , sector 6, Bucureşti
Telefon /fax 021 413 30 15
Adresa e-mail: creşadrumultaberei@yahoo.com