AUTO - Permisul de conducere

Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere corespunzator categoriei sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat în acest sens.

 

Persoanele care solicita prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unitati autorizate.

 

Programa de învatamânt a unitatilor care organizeaza cursuri de pregatire, conform alin. (2), se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se avizeaza de catre Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Române.

 

Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.

 

Organizarea si desfasurarea cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

 

 

Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.

 

Persoana care a fost condamnata prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator.

 

Permisul de conducere se anuleaza daca a fost obtinut cu încalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

 

 

Pentru conducatorii de autovehicule care au mai putin de un an practica în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament.

 

Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practica în conducere vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.

 

Persoanele care domiciliaza sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute în strainatate sunt obligate ca în termen de 90 de zile sa le preschimbe cu permise de conducere românesti, în conditiile stabilite prin regulament.


În cazul titularilor permiselor de conducere obtinute într-un stat care nu este membru al Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementarile legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fara a urma în acest scop un curs de pregatire.

 

Este interzisa detinerea simultana a mai mult de un permis de conducere national.Evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competenta pe a carei raza titularul îsi are domiciliul sau resedinta.