Alternative fata de sangele ombilical propriu

Întrucât sângele ombilical va fi disponibil pentru toată viaţa, vorbind deci despre mai multe decenii, există şi o altă alternativă care poate să-l treansforme într-un produs inutil: posibilitatea ca ştiinţa să descopere o cale de a produce sau înlocui cu un substitut valabil celulele hematopoetice proprii sau chiar de a modifica celule existente în celule stem asemănătoare celui din sângele ombilical.


Clonarea ar putea fi o alternativă. Clonarea unui organism întreg pentru utilizarea unor celule ale acestuia ar fi teoretic posibilă dar are implicaţii etice de neacceptat pentru societatea actuală. De altfel, clonarea uimană este strict interzisă în majoritatea statelor lumii.


Dacă cercetările în domeniul imunologiei de transplant ar progresa atât de mult, încât ar fi posibil transplantul de măduvă osoasă (celule hematopoetice) astăzi considerate HLA incompatibile, fără riscuri majore asupra vieţii pacientului, celulele hematoformatoare ale sângele ombilical propriu ar deveni inutile. De această dată, ţinând cont de stadiul actual al imunologiei în transplant, putem îafirma că la nivelul generaţiei actuale şi a celei viitoare acest lucru este foarte puţin probabil.

 

Transplantul de celule hematopoetice, indiferent de sursa lor (măduvă osoasă, sânge periferic sau cordon ombilical), este unul dintre cele mai pretenşioase transplanturi din punct de vedere imunologic şi al nivelului de compatibilitate necesar. În prezent, în ciuda unei compatibilităţi crescute, aproape perfecte, între donator şi pacient, frecvenţa reacţiei acute grefă contra gazdă care induce moartea pacientului este frecventă. Perspectiva este mai optimistă în ceea ce priveşte utilizarea sângelui ombilical în producerea de alte tipuri de celule decât cele hematoformatoare (pancreatice, neurogliale, cardiace, etc). În aceste cazuri gradul de compatibilitate nu va mai fi un criteriu atât de restrictiv iar băncile cu celule stem din cordonul ombilical vor putea constitui surse importante de celule.

 

Această altenativă este probabiulă întrucât, spre deosebire de transplantarea celulelor hematoformatoare, aceste transplanturi nu implică riscuri de rejet acut de grefă atât de mari ca şi în transplanturile de natură hematoformatoare.

 

 

Sursa: http://www.cordbloodcenter.com