Comparatia cu concurenta

CordBooodCenter Pe lângă societatea noastră, în unele ţări oferă servicii asemănătoare şi alte firme. De aceea vrem să vă atragem atenţia asupra unor factori importanţi, care sunt hotărâtori în asigurarea calitatăţii serviciului oferit, dându-vă şi informaţii care vă pot ajuta în alegerea companiei pentru pregătirea transplantului copilului dumneavoastră. Ne străduim ca în privinţa tuturor criteriilor menţionate mai jos, să vă oferim serviciile de cea mai bună calitate. Evident, depinde de dv., dacă vă hotărâţi să folosiţi serviciile noastre sau serviciile altei companii.

 

Vă recomandăm să comparaţi:

* metoda de prelevare utilizată
* modul de instruire a celor ce fac prelevarea
* colaborarea cu medicul ce asistă naşterea, cel care face prelefarea şi metoda de prelevare
* implicaţiile financiare în caz de nereuşită
* timpul de la prelevare până la prelucrarea sângelui ombilical
* siguranţa şi controlul temperaturii de transport
* metodele de prelucrare utilizate
- dacă se păstrează toate celulele embrionare
- dacă se foloseşte material biologic de origine umană sau animală
* dotarea tehnica a laboratoarelor şi nivelul de sterilitate pe care-l asigură
* calificarea personalului
* modul de reducere a influenţei factorului uman asupra calităţii transplantului
* dacă transplantul este împărţit în mai multe părţi
* dacă părţile transplantului sunt păstrate separat
* dacă spaţiile de depozitare sunt asigurate împotriva incendiilor şi a calamităţilor
* cum sunt asigurate spaţiile de depozitare împotriva vandalismului şi furtului
* care sunt mecanismele de control şi procedeele la deteriorarea containerelor

În continuare aflaţi de ce considerăm aceşti factori drept importanţi şi cum ne achităm faţă de aceste criterii.
Sursa: