Depozitarea/Pastrarea

Întrucât transplantul poate fi depozitat tot timpul vieţii copilului, modul de depozitare prezintă unul dintre cele mai importante criterii.

Fiecare transplant se împarte minimum în două părţi. Fiecare din ele este depozitată separat. Prin aceasta se reduce mult riscul distrugerii transplantului. Dacă de exemplu probabilitatea deteriorării transplantului într-un depozit, în timp de 100 de ani, este 1:10.000, atunci depzitarea separată în două păprţi reduce această probilitate la 1:100.000.000.

Spaţiile nostre de depozitare sunt amplasate şi construite în aşa fel, încât să nu existe nici un pericol de deteriorare prin incendii, inundaţii, surparea solului sau prin cutremure (de exemplu s-au folosit, cu excepţia cablurilor electrice, numai materiale neinflamabile; căldura acestora nu se ridică nici în timpul incendiului la nivelul la care transplanturile ar putea fi deteriorate). În continuare am căutat pentru amplasarea depozitelor localităţi cu cel mai scăzut grad de criminalitate. Împotriva vandalismului spaţiile de depozitare sunt asigurate prin sisteme de alarmă conectat la lucrătorii noştri şi poliţie.

Transplanturile sunt depuse în containere biologice cu rezerva de azot lichid. Aburii degajaţi din azot menţin în container temperatura de aproximativ -196°C. Acest sistem este absolut independent de orice sursă de curent electric sau de altă formă de energie. Cantitatea de azot din container şi temperatura sunt controlate de sistemul de monitorizare, care telefonic informează pe lucrătorii desemnaţi despre eventualele defecţiuni.

Acest sistem, împreună cu alte sisteme electronice de siguranţă are la dispoziţie o sursă de energie electrică de rezervă. Aceasta înseamnă că, pana de curent electric nu influenţează temperatura din containere nici siguranţa sistemelor de monitorizare. Mai mult, starea azotului lichid din containere este controlată la intervale regulate de lucrătorul desemnat pentru aceasta. Azotul lichid se completează din rezervoare. Aceste, la rândul lor, sunt completate de furnizorul de azot lichid. La distanţa accesibilă (de 200 km) de la spa§iile de depozitare există mai multe companii independente producătoare de azot lichid - în Slovacia, Austria, Ungaria şi Republica Cehia. Ca urmare şi întreruperea livrării azotului lichid poate fi imediat soluţionată.

Transplantul propriu-zis este închis ermetic, ca urmare nu poate fi infectat. Fiecare transplant se află mai întâi în carantenă, între timp este analizat în raport cu cele mai grave îmbolnăviri infecţioase şi numai după aceea este definitiv depozitat împreună cu alte transplanturi (împreună sunt depozitate cca. 100 de transplanturi).

Informaţi-vă:

* Dacă transplantul este împărţit cel puţin în două părţi
* Dacă părţile transplantului sunt păstrate separat
* Dacă spaţiile de depzitare sunt asigurtate împotriva incendiului şi altor deteriori posibiole
* Cum sunt asigurate împotriva furtului sau vandalizării
* Ce fel de mecanisme de control există şi care este procedeul în cazul deteriorării containerelor

 

 

Sursa: www.cordbloodcenter.com