Loteria Vizelor - Traieste, Munceste sau Invata in America ...

Loteria Vizelor sau Green Card - Inregistrarea pentru Programul DV-2008 a inceput pe 4 octombrie
Programul DV-2008 a inceput la orele 12:00 ale zilei de 4 octombrie 2006 si se va incheia la orele 19:00 ale zilei de 3 decembrie 2006.
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROGRAMUL DIVERSITY VISA 2008 (DV-2008)

Programul de imigrare ”Diversity Visa” mandatat de Congresul S.U.A. este administrat pe o bază anuală de către Departamentul de Stat şi condus sub termenii Secţiunii 203 (c) a Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA). Secţiunea 131 a Legii de Imigrare din 1990 (Pub. L. 101-649) a modificat INA 203 prevăzând o nouă clasă de imigranţi cunoscută ca „diversity immigrants” (imigranţi DV). În fiecare an fiscal,sectiunea 203 (c) a Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA) pune la dispoziţie 55.000 de vize DV persoanelor din ţări cu rate mici de imigrare în Statele Unite.
Programul anual DV pune la dispoziţie vize de reşedinţă permanentă, persoanelor care îndeplinesc cerinţe simple dar stricte de calificare. Solicitanţii de vize DV sunt selecţionaţi printr-o tragere la sorţi aleatorie, făcută de un computer. Totuşi, vizele sunt distribuite pe şase regiuni geografice, cu un număr mai mare de vize acordat regiunilor cu o rată de imigrare mai redusă, şi cu neacordarea nici unei vize ţărilor care au trimis mai mult de 50.000 de imigranţi către SUA, în ultimii cinci ani. In cadrul fiecarei regiuni geografice, nici o ţară nu poate primi într-un an mai mult de şapte la suta (7%) din numărul de vize DV disponibile în fiecare an.
Pentru DV-2008, persoanele născute în următoarele ţări* NU se califică să aplice pentru program deoarece aceste ţari au trimis mai mult de 50.000 de imigranţi către SUA în ultimii cinci ani:
BRAZILIA, CANADA, CHINA (continentală), COLUMBIA, REPUBLICA DOMINICANĂ, EL SALVADOR, HAITI, INDIA, JAMAICA, MEXIC, PAKISTAN, FILIPINE, PERU, POLONIA, RUSIA , COREEA DE SUD, MAREA BRITANIE (cu excepţia Irlandei de Nord) şi teritoriile sale dependente şi VIETNAM. Persoanele născute în Regiunea Adminstrativă Specială HONG KONG, Regiunea Administrativă Specială MACAU şi TAIWAN se califică în cadrul programului.
PERIOADA DE INREGISTRARE PENTRU DIVERSITY VISA
INREGISTRARĂRILE PENTRU PROGRAMUL DV-2008 TREBUIE TRANSMISE ELECTRONIC ÎN PERIOADA CARE ÎNCEPE LA ORELE 12:00 (GMT-4) (ORA COASTEI DE EST) ALE ZILEI DE MIERCURI 4 OCTOMBRIE 2006 ŞI SE ÎNCHEIE LA ORELE 12:00 (GMT-5) (ORA COASTEI DE EST) ALE ZILEI DE DUMINICĂ 3 DECEMBRIE 2006. SOLICITANŢII POT ACCESA FORMULARUL ELECTRONIC LA ADRESA WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV ÎN PERIOADA DE ÎNREGISTRARE. SCRISORILE DE PARTICIPARE TRIMISE PRIN POŞTĂ NU VOR FI ACCEPTATE. SOLICITANŢII SUNT ÎNCURAJAŢI SĂ NU AŞTEPTE ULTIMA SĂPTAMÂNA A PERIOADEI DE ÎNREGISTRARE PENTRU A APLICA. CEREREA FOARTE MARE POATE CONDUCE LA ÎNTÂRZIERI. NICI O ÎNREGISTRARE NU VA FI ACCEPTATĂ DUPA ORELE 12 :00 (GMT-5) ALE ZILEI DE 3 DECEMBRIE 2006


CERINŢE PENTRU PARTICIPARE:
• Aplicantul trebuie să fie nativ al uneia dintre ţările menţionate în “ Lista ţarilor pe regiuni geografice, ai căror cetăţeni se califică.”
Nativ al unei ţari care se califică: În cele mai multe cazuri aceasta înseamnă ţara în care aplicantul s-a născut. Totuşi, există alte două posibilităti pentru a vă putea califica. În primul rand, dacă v-ati născut într-o ţară care nu participă la program dar soţul/soţia dvs. este născut(ă) într-o ţară care participă, puteti face apel la ţara în care s-a născut soţul/soţia dvs., cu condiţia ca atat dvs. cat si soţul/soţia dvs. să primiti vize şi să intrati simultan în Statele Unite. In al doilea rand, dacă sunteti născut(ă) într-o ţară care nu se califică, dar nici unul din părinţii dvs. nu este născut sau nu a locuit în acea ţară cand v-ati nascut dvs., puteti face apel la una din ţarile în care s-au născut părinţii, dacă este o ţară ai căror nativi se califică în programul DV-2008.
• Aplicantul trebuie să îndeplinească cerinţa de educaţie sau de experienţă în muncă a programului “Diversity Visa”.
Educaţie sau experienţă: Dumneavoastra trebuie să aveti SAU diplomă de bacalaureat SAU doi ani de experienţă în ultimii cinci ani într-o ocupaţie care presupune cel puţin doi ani de calificare sau experienţă pentru a profesa. Dovada experienţei profesionale se face cu cartea de muncă. Pentru a determina calificarea pe baza experienţei profesionale se va folosi baza de date O*net On Line a Departamentului Muncii al SUA: www.onetcenter.org. Pentru mai multe informatii despre experienta, vezi punctul 13 din Întrebari Frecvente.
Dacă nu întruniti aceste cerinţe, NU ar trebui să trimiteti o scrisoare de participare la programul DV.


Proceduri pentru ÎNREGISTRAREA participării la DV-2008.
• Departamentul de Stat va accepta numai Formulare de Înregistrare Electronică complete pentru Diversity Visa, transmise în mod electronic la www.dvlottery.state.gov în timpul perioadei de înregistrare.
• Dacă s-au primit MAI MULTE înregistrări pentru un singur aplicant, toate înregistrările pentru participare vor fi descalificate indiferent de cine a transmis înregistrarea. Puteti pregăti şi transmite propria dvs. inregistrare sau altcineva poate face acest lucru pentru dvs.
• Formularele electronice de participare care vor fi înregistrate cu succes, vor primi o confirmare prin afişarea unui ecran conţinând numele aplicantului, data naşterii, ţara de origine şi şi data/ora înregistrării. Puteti tipări acest ecran de confirmare pentru dosarul dvs. folosind opţiunea de tiparire din browser.
• Scrisorile de participare tiparite pe hârtie nu vor fi acceptate.
• Înregistrarea de participare va fi descalificată dacă nu sunt ataşate toate fotografiile cerute. Fotografiile recente care trebuie trimise odata cu Formularul Electronic de Inregistrare Diversity Visa:

 • a dumneavoastra (aplicantul principal);
 • a sotiei/sotului (aplicantulului principal);
 • ale fiecărui copil necasatorit sub 21 de ani, inclusiv toţi copiii naturali la fel ca şi cei adoptaţi legal si copiii vitregi chiar daca un copil nu mai locuieste cu dvs. sau nu intentioneaza sa imigreze prin programul DV.

Nu trebuie sa transmiteti fotografia unui copil care este deja cetatean american sau rezident permanent.
Fotografiile de grup sau de familie nu sunt acceptate; trebuie să existe o fotografie separată pentru fiecare membru de familie. Netransmiterea fotografiilor cerute pentru sotia/sotul dvs. si pentru fiecare copil, va conduce la o inregistrare incompleta in sistemul E-DV. Acea inregistrare nu va fi acceptata si va trebui retransmisa. Netransmiterea fotografiilor corecte pentru fiecare persoana in sistemul E-DV, va conduce la descalificarea solicitantului principal si la refuzul vizelor tuturor persoanelor incluse in caz, la data intreviului pentru viza.
O fotografie digitală a dumneavoastra, a soţului/soţiei şi a fiecărui copil, trebuie transimse on-line odată cu Formularul Electronic E-DV. Imaginea poate fi furnizata fie captand o noua fotografie digitală, fie scanand o fotografie cu un scanner digital.
Sunt supuse descalificarii înregistrările în care se constată că fotografiile nu sunt recente sau care conţin fotografii care au fost manipulate (distorsionate) sau care nu întrunesc specificaţiile de mai jos.


Instrucţiuni pentru transmiterea unei fotografii (imagini) digitale
Fişierul cu fotografia digitală trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii tehnice şi de compoziţie şi poate fi produs în unul din următoarele moduri:

 • Luând o imagine digitală nouă.
 • Folosind un scanner pentru a scana fotografia ce va fi transmisă.

Specificaţii de compoziţie: Imaginea digitală transmisă trebuie să se conformeze următoarelor specificaţii de compoziţie sau formularul EDV va fi descalificat

 • Poziţia Capului
  • Persoana fotografiată trebuie să privească direct spre cameră.
  • Capul persoanei fotografiate nu trebuie să fie înclinat spre spate, în faţă sau lateral.
  • Capul persoanei trebuie să acopere 50% din suprafaţa fotografiei.
 • Fundal
  • Fotografia trebuie sa aibă un fundal neutru, deschis la culoare.
  • Fotografiile având un fundal întunecat sau cu model încărcat nu vor fi acceptate.
 • Focalizare
  • Fotografia trebuie să fie focalizată.
 • Obiecte decorative
  • Fotografiile în care persoana fotografiată poartă ochelari cu lentile închise la culoare sau alte obiecte decorative care obtureaza faţa persoanei, nu vor fi acceptate.
 • Palării şi alte acoperăminte
  • Fotografiile în care aplicanţii au capul acoperit sau poartă plălării sunt acceptabile doar datorită convingerilor religioase şi chiar şi atunci acestea nu trebuie să ascundă nici o porţiune a feţei solicitantului.
  • Fotografiile aplicanţilor cu accesorii tribale sau de alt fel pentru cap, care nu sunt în mod specific religioase prin natura lor, nu sunt acceptabile.
  • Fotografiile personalului militar, aviatic sau de alt fel care poartă pălării ale uniformei respective, nu se acceptă.

Compozitia fotografiei
Fotografiile colorate cu o adancime de culoare de 24 biti sunt preferate celor alb-negru sau cu tonuri de gri in adincime de culoare de 24 biti. Fotografiile pot fi descarcate din aparatul foto digital intr-un fisier in calculator sau se pot scana intr-un fisier �n calculator. Daca folositi un scanner, setarile trebuie sa fie in modul "True Color" sau "24-bit color." Fotografiile color sau alb-negru (sau tonuri de gri) trebuie scanate la aceste setari pentru a se conforma cerintelor programului DV. Pentru fotografiile alb-negru sau tonuri de gri, la scanarea in modul de culoare "24-bit" sunt folosite numai trei culori sau imagini de banda si rezultatul va fi tot negru, alb si gri. Vedeti informatiile suplimentare pentru scanare.
Specificaţii tehnice: Dacă fotografiile transmise digital nu se conformează urmatoarelor specificaţii, sistemul va respinge automat Formularul de Înregistrare EDV şi va înştiinţa expeditorul.

 • Captarea unei imagini digitale noi. Dacă este luată o o imagine digitală nouă, ea trebuie să întrunescă următoarele specificaţii:

Formatul fişierului:
Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG – (extensia fişierului: jpg).

Mărimea fişierului:
Marimea maximă acceptată a imaginii va fi de şaizecişidouădemiicincisute (62.500) bytes.

Rezoluţia:
320 pixels în înălţime x 240 pixels în lăţime.

Adâncimea de culoare:
adâncime de culoare de 24 bit culoare [Notă: Sunt preferate fotografiile color; dar fotografiile alb-negru sau tonuri dr gri pot fi folosite daca sunt scanate in modul 24-bit culoare. Imaginile monocrome (2 bit adâncime de culoare) sau 8 bit culoare sau 8 bit tonuri de gri nu vor fi acceptate.]

 • Scanarea fotografiei transmise. Înainte de a fi scanată, o fotografie trebuie să îndeplinească următoarele specificaţii:

Mărimea:
un pătrat cu dimensiunile de 2 inches pe 2 inches (50mm x 50mm).

Culoarea:
O imagine color este preferabila pentru programul DV. Totusi se poate folosi si o imagine alb-negru sau tonuri de gri numai cu setarea "24-bit color".

Dacă se scanează o fotografie obişnuită, aceasta trebuie să îndeplinească de asemenea şi specificaţiile de compoziţie. Dacă fotografia obişnuită întruneşte criteriile de mărime, culoare şi compoziţie, atunci ea poate fi scanată urmând specificaţiile scanner-ului.

Rezoluţia:
Scanaţi la o rezoluţie de 150 puncte per inch (dpi).

Formatul fişierului:
Fişierul cu fotografia digitală trebuie să fie în formatul JPEG – (extensia fişierului: jpg).

Mărimea fişierului:
Mărimea maximă acceptată a imaginii va fi de şaizecişidouădemiicincisute (62.500) bytes.

Rezoluţia:
300 pixels x 300 pixels.

Adâncimea de culoare:
24 bit culoare [Notă: Fotografiile alb-negru sau in tonuri de gri trebuie folosite in modul 24-bit culoare. Imaginile monocrome (2 bit adâncime de culoare) sau 8 bit culoare sau 8 bit tonuri de gri nu vor fi acceptate.ÎNREGISTRAREA
Există numai un singur mod de a participa la loteria DV-2008. Trebuie să transmiteti un Formular Electronic de Înregistrare Diversity Visa (Formular de Înregistrare E-DV) care va fi accesibil numai la www.dvlottery.state.gov. Necompletarea acestui formular în totalitatea lui şi cu informaţiile corecte va descalifica înregistrarea aplicantului. Aplicanţilor li se va cere să trimită urmatoarele informaţii pe Formularul de Înregistrare E-DV.

 1. NUMELE COMPLET - Numele de familie/Primul nume de botez/Al doilea nume de botez
 2. DATA NAŞTERII - Zi, Lună, An.
 3. SEXUL - Masculin sau Feminin
 4. ORAŞUL/COMUNA ÎN CARE V-ATI NĂSCUT
 5. ŢARA ÎN CARE V-ATI NĂSCUT - Numele ţării ar trebui să fie cel care este în mod curent în uz pentru locul în care s-a născut aplicantul.
 6. TARA DE PARTICIPARE SAU SELECTIE PENTRU PROGRAMUL DV - Tara dumneavoastra de calificare va fi in mod normal aceeasi cu tara in care v-ati născut. Tara dumneavoastra de calificare nu reprezinta tara in care locuiti. Daca v-ati nascut intr-o tara care nu participa in programul DV, va rugam sa consultati instructiunile pentru a vedea daca exista o alta optiune disponibila pentru dvs. pentru tara de selectie; va rugam sa consultati punctul 1 din Intrebari Frecvente ale acestor instructiuni.
 7. FOTOGRAFIA (FOTOGRAFIILE) PENTRU INREGISTRARE - Vezi informatii tehnice despre specificatiile fotografiilor. Fiti sigur ca ati inclus fotografiile sotiei/sotului si tuturor copiilor, daca este cazul. Vezi punctul 11 din Intrebari Frecvente.
 8. ADRESA DE CORESPONDENŢĂ - Adresa, Oraşul/Comuna, Judeţul, Codul poştal, Ţara.
 9. TARA IN CARE LOCUITI IN PREZENT
 10. NUMĂRUL DE TELEFON (opţional)
 11. ADRESA DE E-MAIL (opţional))
 12. CARE ESTE TREAPTA CEA MAI INALTA DE EDUCATIE PE CARE ATI ABSOLVIT-O, PANA IN ACEST MOMENT? - Trebuie sa indicati care dintre urmatoarele reprezinta cel mai �nalt nivel de educatie pe care l-ati absolvit : (1) doar scoala generala, (2) liceu, fara diploma de bacalaureat, (3) diploma de bacalaureat, (4) scoala profesionala, (5) cateva cursuri universitare, (6) diploma universitara, (7) cateva cursuri de studii aprofundate, (8) diploma de Master, (9) cateva cursuri postuniversitare pentru doctorat si (10) diploma de Doctor (PhD)
 13. STATUTUL MARITAL - Necăsătorit, Căsătorit, Divorţat, Văduv, Separat în Mod Legal.
 14. NUMĂRUL COPIILOR - Inregistrarea Electronica trebuie sa includa numele, data si locul nasterii sotiei/sotului dvs. si a tuturor copiilor naturali, precum si ai celor adoptati legal si ai celor vitregi, care sunt necasatoriti si au varsta sub 21 de ani (nu se includ copiii care sunt deja cetateni americani sunt rezidenţi permanenţi), chiar daca nu mai sunteti in prezent casatorit cu parintele copilului si chiar daca sotia/sotul sau copilul nu mai locuiesc cu dumneavoastra si nici nu vor emigra odata cu dumneavoastra. NOTA: copiii casatoriti sau cei care au peste 2`1 de ani nu se califica pentru o viza DV. Neincluderea tuturor copiilor care se califica, va conduce la descalificarea solicitantului principal si la refuzul tuturor vizelor din caz, la data interviului pentru viza. Vezipunctul 11 din Intrebari Frecvente.
 15. INFORMAŢII DESPRE SOŢIE/SOŢ - Nume, Data naşterii, Sex, Orasul/Comuna în care s-a născut, Ţara în care s-a născut, Fotografia.Neincluderea sotiei/sotului va conduce la descalificarea solicitantului principal si refuzul vizelor din caz, la data interviului pentru viza.
 16. INFORMAŢII DESPRE COPII - Nume, Data nasterii, Sex, Orasul/Comuna in care s-au nascut, Tara in care s-au nascut, Fotografia: includeti toti copiii declarati la punctul 14.SELECŢIONAREA APLICANŢILOR
Aplicanţii vor fi selecţionaţi aleatoriu de un calculator, din toate formularele de înregistrare calificate. Cei selecţionaţi vor fi înştiinţaţi prin poştă în perioada mai – iulie 2007 şi vor primi instrucţiuni ulterioare, inclusiv informaţii asupra taxelor legate de imigrarea în Statele Unite. Cei selectionati aleatoriu NU VOR FI INSTIINTATI PRIN E-MAIL. Persoanele neselecţionate NU VOR PRIMI nici o înştiinţare. Ambasadele şi Consulatele Statelor Unite nu vor putea furniza o listă a aplicanţilor selecţionaţi. Soţiile/soţii şi copiii necăsătoriţi, sub 21 ani, ai aplicanţilor desemnaţi câştigători pot de asemenea solicita vize pentru a însoţi sau urma aplicantul principal. Vizele pentru DV-2008 vor fi eliberate în perioada 1 octombrie 2007 - 30 septembrie 2008.
Pentru a li se elibera vize de imigrare, aplicanţii trebuie să îndeplinească TOATE cerinţele de calificare ale legii Statelor Unite. Procesarea formularelor de înregistrare şi eliberarea vizelor aplicanţilor desemnaţi câştigători precum şi a membrilor lor de familie eligibili TREBUIE să aiba loc până la miezul nopţii al datei de 30 septembrie 2008. Sub nici o formă vizele în cadrul programului de loterie nu pot fi eliberate sau aprobate după această dată şi nici membrii de familie nu pot obţine vize în cadrul programului de loterie pentru a urma aplicantul principal în Statele Unite după această dată.
Notă importantă

NU se percepe nici o taxă pentru înscrierea în programul anual DV. Guvernul Statelor Unite nu angajează consultanţi din afară sau servicii private să opereze programul DV. Orice intermediari sau alte persoane care se oferă să asiste în pregătirea scrisorii de participare pentru aplicanţi fac acest lucru fără autorizarea sau asentimentul Guvernului Statelor Unite. Folosirea unui intermediar sau asistenţa în pregătirea înregistrării pentru DV-2008 este în întregime la latitudinea aplicanţilor.

Un formular electronic de participare transmis direct de aplicant are şanse egale de a fi selecţionat de calculator la Centrul Consular Kentucky, ca şi un formular electronic transmis de un intermediar plătit care a completat acest formular de participare pentru aplicant. Fiecare formular de înregistrare primit în perioada de înregistrare stabilita pentru programul DV va avea o şansă egală de a fi selecţionat în cadrul regiunii respective. Totuşi primirea mai multor înregistrări pentru o singură persoană va descalifica acea persoana din procesul de înregistrare, indiferent de sursa acelei înregistrări.


ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DV
1. CE ÎNSEAMNĂ TERMENELE “CALIFICARE“, “NATIV”SI “ALOCARE“? EXISTA SITUAŢII ÎN CARE PERSOANE CARE NU SUNT NĂSCUTE ÎNTR-O ŢARA PARTICIPANTĂ LA PROGRAM, POT PARTICIPA?
Tara dumneavoasta de “calificare“ este in mod normal tara in care v-ati nascut. Tara dumneavoastra de calificare nu are legatura cu tara in care locuiti. “Nativ” se referă în mod obişnuit la o persoană născută într-o anumită ţară, indiferent de ţara în care îşi are reşedinţa sau al cărei cetăţean este. Dar pentru scopul imigrarii, “nativ” poate de asemenea, să se refere şi la o persoana îndreptăţită să fie “alocată” unei ţari, alta decât cea în care el/ea s-a născut, conform prevederilor Secţiunii 202(b) a Legii de imigrare a SUA.
De exemplu, dacă un aplicant principal s-a născut într-o ţară care nu participă în acest an la programul DV, el/ea poate face apel la ţara în care este născut soţul/soţia dar el/ea nu va primi o viză DV-1 decât dacă soţul/soţia se califică pentru şi primeşte o viză DV-2 şi ambii soţi trebuie să intre în SUA simultan. În manieră similară, un copil minor dependent poate fi “alocat” ţării de naştere a unuia din părinţi.
In concluzie, daca v-ati nascut intr-o tara care nu participa la programul DV in acest an, puteti fi "alocat" tarii in care s-a nascut oricare din parinti, atata vreme cat nici unul din parinti nu a fost rezident la data nasterii dvs. in tara respectiva. In general, persoanele nu sunt considerate rezidente intr-o tara in care nu s-au nascut sau au obtinut naturalizarea in mod legal, daca ele doar viziteaza tara temporar sau se afla in tara pentru afaceri sau motive profesionale in slujba unei companii sau a unui guvern.
Daca faceti apel la o alta ţară decât cea în care v-ati născut trebuie să includeti informaţia în acest sens pe formularul de înregistrare, la punctul 6. Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de faptul că listarea incorectă a unei ţări de „alocare” (de exemplu una la care aplicantul nu poate să demonstreze validitatea apelului) poate descalifica înregistrarea.
2. EXISTĂ VREO SCHIMBARE SAU CERINŢE NOI ÎN PROCEDURA DE ÎNSCRIERE PENTRU ACEASTĂ LOTERIE?
Toate înregistrările la loteria DV-2008 trebuie să fie transmise electronic la www.dvlottery.state.gov în perioada de inscriere. Nici o scrisoare de participare tipărită şi trimisă prin poştă nu va fi acceptată.
Pentru DV-2008 au fost adaugate cateva intrebari si optiuni pentru raspuns, pentru a aduna informatii suplimentare

 • Tara in care locuiti in prezent?
 • Care este treapta cea mai inalta de educatie pe care ati absolvit-o pana in acest moment? Trebuie sa alegeti una din cele zece optiuni indicand cel mai inalt nivel de educatie absolvit : (1) numai scoala generala, (2) liceu, fara diploma de bacalaureat, (3) liceu, cu diploma de bacalaureat, (4) scoala profesionala, (5) cateva cursuri universitare, (6) diploma universitara, (7) cateva cursuri de studii aprofundate, (8) diploma de Master, (9) cateva cursuri postuniversitare pentru doctorat si (10) diploma de Doctor (PhD).
 • Separat legal“ inlocuieste termenul " Separat " folosit in programele DV anterioare, ca o optiune la intrebarea " care este statutul marital ? " Separarea legala inseamna ca un complet de judecata a emis o sentinta prin care a declarat ca dumneavoastra si sotia/sotul dumneavoastra sunteti separati in mod legal. Separarea legala insemna ca sotia/sotul dvs. nu se califica pentru emigrare ca dependent al dumneavoastra.

3. SUNT SEMNATURILE SI FOTOGRAFIILE CERUTE PENTRU FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI SAU NUMAI PENTRU APLICANTUL PRINCIPAL?
Semnaturile nu sunt cerute pe formularul E-DV. Se cer fotografii recente şi individuale ale solicitantului, soţiei/soţului şi tuturor copiilor sub 21 de ani aiacestuia. Fotografiile de familie sau de grup nu sunt acceptate. Verificaţi informaţiile despre cerinţele fotografiilor de la paginile 2 şi 3 ale acestui buletin.
4. DE CE ANUMITE ŢĂRI NU SE CALIFICĂ PENTRU PROGRAMUL DE LOTERIE?
Vizele DV sunt menite să ofere o oportunitate de imigrare pentru persoane din alte ţări decât ţările care trimit un număr mare de imigranţi în SUA. Legea prevede că nici o viză de loterie nu va fi pusă la dispoziţie ţărilor cu “o rată înaltă de imigrare.” Acestea sunt ţări care în ultimii cinci ani au furnizat mai mult de 50.000 de imigranţi în categoriile de imigrare bazate pe legături de rudenie şi cele bazate pe oferte de lucru. În fiecare an, Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) însumează numărul de imigranţi admişi în categoriile bazate pe legături de rudenie şi pe oferte de lucru pentru precedenţii cinci ani, pentru a identifica ţările care trebuie excluse din loteria anuala a vizelor. Deoarece se face o determinare separată înaintea perioadei de înscriere a programului loterie, lista ţărilor care nu se califică se poate modifica de la un an la altul.
5. CARE ESTE LIMITA NUMERICĂ PENTRU DV-2008?
Prin lege, programul de imigrare prin loterie al SUA pune la dispoziţie în fiecare an maximum 55.000 de vize pentru reşedinţă permanentă în SUA persoanelor care se califică. Totuşi, legea adoptată de Congresul SUA în noiembrie 1997 sub numele de “The Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act” (NACARA) stipulează că începând cu programul DV-99, şi pentru cât timp va fi necesar, 5.000 din cele 55.000 de vize DV alocate anual vor fi disponibile pentru a fi folosite în cadrul programului NACARA. Această reducere a limitei cu 5.000 de vize DV a început efectiv cu programul DV-2000 şi este posibil sa rămâna în vigoare şi pentru programul DV-2008.
6. CARE SUNT LIMITELE NUMERICE PENTRU DIFERITELE REGIUNI GEOGRAFICE PENTRU DV-2008
Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) determină limitele regionale în fiecare an conform unei formule specificate în articolul 203 (c) al Legii de Imigrare şi Naturalizare (INA). In momentul în care Biroul pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare a completat calculele, vor fi anunţate limitele regionale.
7. CÂND VOR FI ACCEPTATE ÎNREGISTRĂRILE PROGRAMULUI DV-2008?
Perioada de înregistrare pentru DV-2008 va rula intreaga perioada de inregistrare. În fiecare an milioane de aplicanţi participă la acest program în perioada de înregistrare. Volumul mare de înregistrări creează o enormă activitate de selecţionare şi procesare a aplicanţilor consideraţi calificaţi. Stabilirea perioadei de înregistrare din octombrie până în decembrie va face ca înştiinţarea aplicanţilor selecţionaţi să se facă la timp şi va da atât aplicanţilor cât şi ambasadelor şi consulatelor noastre de peste hotare mai mult timp pentru a pregăti şi completa formularele necesare pentru eliberarea vizelor. Aplicanţii sunt încurajaţi să se înscrie la începutul perioadei de înregistrare. Solicitarile excesive la sfârşitul perioadei de înregistrare pot sa încetinească sistemul pana la blocarea lui. Sub nici o formă nu vor mai fi acceptate înscrieri după ora 12:00 (EST) a zilei de duminică 3 decembrie 2006.
8. POT APLICA PENTRU ACEST PROGRAM PERSOANE AFLATE ÎN SUA?
Da, un aplicant se poate afla în SUA sau într-o altă ţară şi înregistrarea poate fi transmisă din SUA sau din străinătate.
9. ESTE UN APLICANT LIMITAT LA A TRIMITE NUMAI O SINGURĂ ÎNREGISTRARE ÎN PERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU DV?
Da, legea permite numai o singură înregistrare de către sau pentru fiecare persoană în cadrul fiecărei perioade de înregistrare. Aplicanţii pentru care sunt transmise mai multe înregistrări vor fi descalificaţi. Departamentul de Stat va folosi o tehnologie avansată şi alte mijloace pentru a identifica persoanele care transmit înregistrări multiple în perioada de înregistrare. Aplicanţii care transmit mai multe înregistrări vor fi descalificaţi şi Departamentul de Stat va menţine în mod permanent o notă electronică a acestui fapt. Aplicanţii pot participa la program în fiecare an dar numai în perioada stabilită pentru înregistrare.
10. POT UN SOŢ ŞI SOŢIA SA SĂ TRANSMITĂ FIECARE CÂTE O ÎNREGISTRARE SEPARATĂ?
Da, un soţ şi soţia sa pot trimite fiecare câte o înregistrare dacă fiecare întruneşte criteriile de calificare. Dacă unul din ei câstigă, celălalt este îndreptăţit la statut derivativ.
11. CE MEMBRI DE FAMILIE TREBUIE SĂ INCLUD PE FORMULARUL DE PARTICIPARE LA DV?
Înregistrarea dumneavoastră trebuie să includă soţul/soţia şi toţi copiii necăsătoriţi şi care au vârsta sub 21 de ani cu excepţia copiilor care sunt deja cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi. Trebuie să listaţi soţul/soţia chiar dacă în prezent sunteţi separaţi, in situatia in care nu sunteti separati legal (adica daca exista un document eliberat de un tribunal referitor la separarea dvs. legala). Dacă sunteţi divorţaţi sau separati legal nu trebuie să includeţi fostul soţ/soţie pe scrisoarea de participare. Trebuie să includeţi TOŢI copiii necăsătoriţi sub 21 de ani dacă sunt copiii dumneavoastră naturali, copiii soţului/soţiei dvs., sau au fost adoptaţi legal în conformitate cu legile ţării dvs. numai dacă aceşti copii nu sunt deja cetăţeni americani sau rezidenţi permanenţi. Listaţi toţi copiii sub 21 de ani, chiar dacă nu mai locuiesc cu dumneavoastră şi nu intenţionează să imigreze în cadrul programului DV.
Faptul ca aţi inclus în scrisoarea de participare membrii de familie, nu înseamnă că ei trebuie să călătorească cu dvs. ulterior. Ei pot decide să rămână în ţară. Totuşi, dacă includeţi pe cererea de viză de imigrare un dependent eligibil pe care aţi omis să îl includeţi în înregistrare, cazul dumneavoastră va fi descalificat. (Aceasta se aplică numai persoanelor care erau dependenţi la data la care a fost trimisă scrisoarea de participare iniţială, nu la dependenţii dobândiţi la o dată ulterioară.) Soţul/Soţia dvs. poate să transmită o înregistrare separată, chiar dacă el/ea este inclus(ă) în înregistrarea dvs. atât timp cât ambele înregistrări includ detalii despre toţi dependenţii din familia dvs. Vezi întrebarea 10 mai sus.
12. TREBUIE CA FIECARE APLICANT SĂ ÎŞI TRANSMITĂ PERSONAL ÎNREGISTRAREA SAU POATE ALTCINEVA ACŢIONA ÎN NUMELE SĂU?
Aplicanţii pot să îşi pregătească şi să transmită ei înşişi înregistrările sau altcineva poate face aceasta pentru ei. Indiferent dacă înregistrarea este transmisă direct de solicitant sau beneficiază de asistenţă acordată de un avocat, prieten, rudă, etc., numai o înregistrare poate fi transmisă în numele fiecărei persoane si persoana care urmeaza sa fie inregistrata este singura responsabila ca datele sunt corecte si complete. Dacă înregistrarea este selecţionată, scrisoarea de înştiinţare va fi trimisă numai la adresa furnizată în înregistrare.
13. CARE SUNT CERINŢELE PENTRU CRITERIUL EDUCAŢIONAL SAU AL EXPERIENTEI PROFESIONALE?
Legea şi reglementările cer ca fiecare aplicant să fie cel puţin absolvent de liceu, adică să aibă diplomă de bacalaureat sau să aibă cel puţin doi ani de experienţă profesională, în ultimii cinci ani, într-o meserie care necesită cel puţin doi ani de pregătire sau experienţă. Dovada experienţei profesionale se face cu cartea de muncă. Aplicanţii trebuie să fie absolvenţi de liceu, adică absolvenţi a douăsprezece clase elementare şi secundare în SUA sau absolvenţi într-o altă ţară a unor cursuri formale elementare şi secundare comparabile cu liceul în SUA (diploma de bacalaureat). Dovezile referitoare la educaţie sau la experienţa profesională trebuie prezentate ofiţerului consular la data interviului pentru viza de imigrare. Pentru determinarea calificarii pe baza experienţei profesionale se vor folosi definiţiile Departamentului Muncii din baza de date O*Net OnLine.
Ce profesii/ocupatii se califica in cadrul Programului Diversity Visa ?
Baza de date O*Net online Database a Departamentului Muncii al SUA (DOL) grupeaza experienta profesionala in cinci "zone de lucru." In timp ce multe profesii/ocupatii sunt listate pe pagina de web a DOL, numai anumite profesii/ocupatii specifice se califica in programul Diversity Visa. Pentru a va califica in programul DV pe baza experientei profesionale, trebuie ca in ultimii cinci ani, cel putin doi sa ii fi lucrat intr-o profesie/ocupatie care este desemnata in Zona de lucru 4 sau 5, clasificata ca Pregatire Profesionala Specifica (SVP) clasa 7.0 sau mai mare.
Cum gasesc profesiunile/ocupatiile care se califica pe site-ul Departamentului Muncii ?
Profesiile/ocupatiile care se califica in programul DV sunt listate in baza de date O*Net Online Database a Departamentului Muncii al SUA. Urmati acesti pasi pentru a afla care profesie/ocupatie se califica: selectati "Find Ocupation" si apoi selectati o anume "Job Family." De exemplu, selectati "Arhitecture and Engineering (Arhitectura si inginerie) si apasati pe "GO." Apoi apasati pe link-ul profesiei/ocupatiei specifice. Urmand acelasi exemplu, apasati "Aerospace Engineers" (Inginerie aerospatiala). Dupa ce ati selectat o Profesie/Ocupatie anumita, selectati casuta "Job Zone"(zona de lucru) ca sa aflati numarul Zonei de Lucru si clasa specifica SVP.
14. CUM VOR FI SELECŢIONAŢI CÂŞTIGĂTORII?
Toate înregistrările primite din fiecare regiune vor fi numerotate individual la Centrul Consular Kentucky. După încheierea perioadei de înregistrare a aplicaţiilor, un computer va selecţiona aleatoriu din înregistrările primite pentru fiecare regiune geografică. În cadrul fiecărei regiuni, prima înregistrare selecţionată la întamplare va deveni primul caz înregistrat, a doua înregistrare selecţionată, al doilea caz înregistrat, etc. Toate înregistrările primite în perioada de înregistrare stabilită vor avea şanse egale să fie selecţionate în cadrul fiecarei regiuni. Când o înregistrare a fost selecţionată, Centrul Consular Kentucky va trimite aplicantului o scrisoare de înştiinţare care va fi însoţită de instrucţiuni privind solicitatea vizei. Centrul Consular Kentucky va continua procesarea cazurilor până ce toţi cei selecţionaţi sunt informaţi să se prezinte la interviurile pentru viză la birourile consulare ale SUA sau până ce pot aplica pentru ajustarea statutului la un birou al USCIS în SUA.
Nota importanta : Notificarea castigatorilor selectati in mod aleatoriu, nu se face prin e-mail. Daca primiti un e-mail care va anunta ca sunteti selectionat, luati aminte ca acel mesaj nu este legitim.
15. POT CÂŞTIGĂTORII SĂ ÎŞI AJUSTEZE STATUTUL LA USCIS?
Da, în cazul în care se califică să îşi ajusteze statutul în condiţiile articolului 245 al INA, aplicanţii selecţionaţi care sunt fizic prezenţi în Statele Unite pot solicita Biroului pentru Cetăţenie şi Servicii de Imigrare (USCIS) ajustarea statutului ca rezidenţi permanenţi. Solicitanţii trebuie să se asigure că USCIS poate ÎNCHEIA ACŢIUNEA în cazurile lor, inclusiv procesarea oricăror dependenţi aflaţi peste hotare, înainte de 30 septembrie 20078 deoarece la acea dată expiră înregistrările în cadrul programului DV-2008. Numerele de viză pentru programul DV-2008 nu vor mai fi disponibile după miezul nopţii datei de 30 septembrie 2008, indiferent de circumstanţă.
16. VOR FI APLICANŢII NESELECŢIONAŢI INFORMAŢI ÎN VREUN FEL?
Nu, aplicanţii neselectionaţi nu vor primi nici un răspuns la înregistrarea lor de participare. Numai cei care au fost selecţionaţi vor fi informaţi. Toate scrisorile de înştiinţare sunt trimise în aproximativ cinci, şapte luni de la sfârşitul perioadei de înregistrare, la adresa indicată în formularul de înregistrare. Deoarece nu sunt trimise notificări celor ce nu au fost selecţionaţi, cei care nu primesc o scrisoare în intervalul de 5-7 luni de la sfârşitul perioadei de înregistrare, trebuie să înţeleagă că nu au fost selecţionaţi.
17. CÂŢI APLICANŢI VOR FI SELECŢIONAŢI?
Există 50.000 de vize DV disponibile pentru anul fiscal 2008 dar un număr mai mare de persoane vor fi selecţionate. Deoarece este posibil ca unele din primele 50.000 de persoane care sunt selecţionate să nu se califice sau să nu dea curs cazurilor lor până la eliberarea vizei, Centrul Consular Kentucky va selecţiona un număr mai mare de 50.000 de înregistrări pentru a se asigura că toate vizele alocate pentru DV sunt eliberate. Totuşi, aceasta înseamnă şi că nu vor fi suficiente numere de viză pentru toţi cei selecţionaţi iniţial. Toţi aplicanţii care sunt selectionaţi vor fi informaţi cu promptitudine asupra locului lor pe listă. Interviurile cu cei selecţionaţi pentru DV-2008 vor începe în luna octombrie 2007. Centrul Consular Kentucky va expedia scrisori de programare aplicanţilor selecţionaţi, cu patru – şase săptămâni înainte de datele interviurilor programate cu ofiţerii consulari la posturile de peste hotare. În fiecare lună vor fi eliberate vize, în funcţie de disponibilitatea numerelor, acelor aplicanţi care sunt pregătiţi pentru acordarea vizei în acea lună. Odata ce toate cele 50.000 vize pentru anul fiscal 2008 au fost eliberate, programul va fi încheiat. În principiu, numerele de viză se pot termina înainte de septembrie 2008. Aplicanţii selectionaţi care doresc să primească vize trebuie să fie pregatiţi să acţioneze cu promptitudine. Alegerea aleatorie de către computerul de la Centrul Consular Kentucky, nu garantează în mod automat că dumneavoastră veţi primi o viză.
18. ESTE O VÂRSTĂ MINIMĂ LA CARE APLICANŢII SE POT ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL DV?
Nu există o vârstă minimă pentru înregistrarea în cadrul programului, dar cerinţa absolvirii unui liceu sau experienţa în muncă pentru fiecare aplicant principal la data solicitării vizei, va descalifica efectiv majoritatea persoanelor care au sub 18 ani.
19. EXISTĂ VREO TAXĂ SPECIALĂ PENTRU PROCESAREA CAZURILOR DV?
Nu există nici o taxă pentru transmiterea unei înregistrări electronice. Solicitanţii de viza DV vor plati toate taxele de viza direct la casieria consulatului, la ambasada. Daetalii despre taxele cerute vor fi incluse in instrucţiunile trimise de Centrul Consular Kentucky aplicanţilor selecţionaţi.
20. SUNT APLICANŢII DV ÎN MOD SPECIAL ÎNDREPTĂŢIŢI SĂ SOLICITE O DEROGARE DE LA SECŢIUNILE DE LEGE CARE INTERZIC ELIBERAREA UNEI VIZE?
Nu. Aplicanţii sunt supuşi tuturor secţiunilor de lege care interzic eliberarea vizei de imigrare, specificate in Legea de Imigrare şi Naturalizare a SUA. Nu există prevederi speciale pentru obţinerea unei derogări de la secţiunile din lege, altele decât cele prevăzute de lege.
21. POT PERSOANELE CARE DEJA SUNT ÎNREGISTRATE PENTRU O VIZĂ DE IMIGRARE ÎN ALTĂ CATEGORIE SĂ SE ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL DV?
Da, astfel de persoane se pot înscrie în programul DV urmând procedura de înscriere.
22. CÂT TIMP SUNT ÎNDREPTĂŢIŢI APLICANŢII SELECŢIONAŢI SĂ SOLICITE VIZE ÎN CATEGORIA DV?
Persoanele selecţionate în cadrul loteriei DV-2008 sunt îndreptăţite să solicite eliberarea vizei numai în timpul anului fiscal 2008, adică din 1 octombrie 2007 până în 30 septembrie 2008. Aplicanţii trebuie să obţină viza sau să îşi ajusteze statutul până la sfârşitul anului fiscal (30 septembrie 2008). Nu există posibilitatea transferului beneficiului DV în alt an fiscal pentru persoanele selecţionate, dar care nu obţin vizele în timpul anului fiscal 2008. De asemenea, soţii/soţiile şi copiii care au statut derivativ de la înregistrarea DV-2008 pot obţine vizele în categoria DV între octombrie 2007 şi septembrie 2008. Aplicanţii care solicită viza peste hotare vor primi o scrisoare de programare de la Centrul Consular Kentucky, cu patru–şase săptămâni înainte de data programării.
23. CE SE INTAMPLA IN SITUATIA IN CARE O PERSOANA SELECTIONATA DECEDEAZA?
Decesul unei persoane selectionate in programul DV conduce la revocarea automata a cazului DV. Sotia/sotul sau copiii care se calificau, nu mai sunt indreptatiti pentru o viza DV, pentru acea inregistrare (inscriere).
24. CÂND VA DEVENI DISPONIBIL FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE ELECTRONICA E-DV ?
Înregistrarea online ve deveni operaţională in timpul perioadei de inregistrare incepand la ora 12:00 pm EST(GMT-40) 4 octombrie 2006 şi se va încheia la ora 12:00 pm EST(GMT-5) 3 decembrie 2006.
25. VOI PUTEA DESCĂRCA ŞI SALVA FORMULARUL E-DV ÎNTR-UN PROGRAM MICROSOFT WORD (SAU ÎNTR-UN ALT PROGRAM) ŞI APOI SĂ-L COMPLETEZ ?
Nu, nu veţi putea salva formularul într-un alt program pentru a-l putea completa şi transmite ulterior. Formularul de înregistrare E-DV este numai un formular Web. Aceasta îl face mai “universal” decât un format dat de un procesor word. În mod adiţional, aceasta cere ca informaţia să fie completată şi transmisa on-line.
26. DACĂ NU AM ACCES LA UN SCANNER, POT SĂ TRIMIT FOTOGRAFIILE RUDELOR MELE DIN SUA PENTRU A SCANA FOTOGRAFIILE A LE SALVA PE O DISCHETA PE CARE APOI SĂ MI-O TRIMITĂ PENTRU A PUTEA APLICA?
Da, acest lucru poate fi făcut atât vreme cât fotografia întruneşte cerinţele din instrucţiuni şi este transmisă cu şi în acelaşi timp cu înregistrarea on-line E-DV. Aplicantul trebuie deja să aibă un fişier care să conţină fotografia scanată atunci când este transmis formularul de înregistrare on-line. Fotografia nu poate fi transmisă separat de înregistrarea on-line. Se poate transmite numai o singură înregistrare electronică pentru fiecare persoană. Mai multe transmiteri, vor descalifica acea persoana pentru programul DV- 2008. Formularul electronic de participare (fotografia şi aplicaţia împreună) poate fi transmis electronic din Statele Unite.
27. POT SĂ SALVEZ FORMULARUL ON-LINE CA SĂ POT COMPLETA MAI ÎNTÂI O PARTE ŞI APOI SĂ REVIN ŞI SĂ COMPLETEZ RESTUL?
Nu acest lucru nu este posibil. Formularul E-DV este proiectat să fie completat şi transmis într-o singură etapă. Totuşi, deoarece formularul are două părţi şi pentru că sunt posibile întreruperi şi întârzieri ale reţelei, formularul E-DV este proiectat să facă faţă unui interval de şaizeci (60) minute între descărcarea formularului şi momentul în care este primit la pagina de web a E-DV după ce a fost transmis on-line. Dacă se scurg mai mult de şaizeci de minute şi inregistrarea nu a fost primită electronic, informaţia primită până în acel moment este eliminată. Aceasta elimină posibilitatea ca în mod accidental o inregistrare completă să poată fi interpretată ca duplicat a unei inregistrări parţiale anterioare. De exemplu, să presupunem că un aplicant cu o soţie şi un copil trimite Formularul de Înregistrare E-DV Partea Întâi completat şi apoi primeşte Partea a Doua a formularului dar există o întârziere înainte de transmiterea Părţii a Doua deoarece are probleme la gasirea fişierului care conţine fotografia copilului. Dacă Partea a Doua completată este transmisă de aplicant şi recepţionată de pagina de web E-DV în timp de şaizeci (60) minute, atunci nu este nici o problemă; dar dacă Partea a Doua este recepţionată după ce s-au scurs şaizeci (60) minute atunci aplicantul va fi informat că întregul proces trebuie repetat. Instrucţiunile programului DV-2008 explica în mod clar şi complet ce informaţii trebuie adunate pentru a se completa formularul. În acest mod dumneavoastră puteţi fi complet pregătit/ă, fiind sigur/ă că aveţi toate informaţiile necesare înainte de a începe să completaţi formularul on-line.
28. DACĂ FOTOGRAFIILE DIGITALE TRANSMISE NU SUNT CONFORME CU SPECIFICAŢIILE, PROCEDURILE AFIRMĂ CĂ SISTEMUL VA ELIMINA AUTOMAT FORMULARUL E-DV ŞI VA NOTIFICA EXPEDITORUL. ÎNSEAMNA ACEASTA CĂ POT RETRANSMITE FORMULARUL DE ÎNSCRIERE?
Da, formularul poate fi retransmis. Deoarece înregistrarea a fost automat respinsă, ea nu este considerată de fapt ca transmisă la pagina web E-DV. Ea nu contează ca un formular E-DV transmis şi nu se va primi o confirmare de recepţie. Dacă sunt probleme cu fotografia digitală transmisă deoarece aceasta nu este conformă cerinţelor, ea este în mod automat respinsă de pagina web E-DV. Totuşi timpul în care mesajul de respingere ajunge la expeditor nu poate fi precizat datorită naturii internetului. Dacă problemele pot fi rezolvate de aplicant şi Partea Întâi şi Partea a Doua sunt transmise în şaizeci (60) minute atunci nu este nici o problemă. Altfel procesul de transmitere va trebui reluat. Un aplicant poate încerca să transmită o aplicaţie de atâtea ori de câte ori este necesar până când o aplicaţie completă este recepţionată şi confirmarea de primire este trimisă.
29. VA FI TRIMISĂ CONFIRMAREA DE RECEPŢIONARE A FORMULARULUI ON-LINE E-DV, IMEDIAT DUPĂ TRANSMITEREA ACESTUIA?
Răspunsul de la pagina de web E-DV care conţine confirmarea primirii unui formular de înscriere E-DV este imediat trimis de pagina web E-DV dar datorită naturii internetului, nu se poate preciza în cât timp acest mesaj ajunge la destinatar. Dacă au trecut mai multe minute de când a fost apăsat butonul “submit”, atunci se poate apăsa butonul “submit” a doua oară. Sistemul E-DV nu va fi indus in eroare de o situaţie în care butonul “submit” a fost apăsat de două ori deoarece nu s-a primit nici o confirmare de răspuns. Un aplicant poate încerca să transmită o aplicaţie de atâtea ori de câte ori este necesar până ce aplicaţia completă este primită şi confirmarea este trimisa.
30. CUM VOI STII CA NOTIFICAREA SELECTIEI, PE CARE AM PRIMIT-O ESTE AUTENTICA? CUM POT AVEA CONFIRMAREA CA INTR-ADEVAR AM FOST SELECTIONAT IN MOD ALEATORIU IN PROGRAMUL DV?
Dupa ce participantii au fost selectionati in mod aleatoriu prin sistemul computerizat E-DV al Departamentului de Stat al SUA dintre toate inregistrarile care se califica, ei NU vor fi notificati prin e-mail. Cei selectionati vor fi notificati numai printr-o scrisoare sosita prin posta in perioada mai - iulie 2007 la adresa furnizata pe formularul electronic de participare E-DV. Numai persoanele selectionate in mod aleatoriu vor fi notificate. Persoanele care nu vor fi selectionate NU vor primi notificari. Ambasadele si Consulatele SUA NU VOR putea furniza o lista a celor selectionati sa continue procesul de obtinere a vizei.
Centrul Consular Kentucky (KCC) va trimite scrisori de notificare celor selectionati. Aceste scrisori vor contine instructiuni pentru procesul solicitarii vizei. Instructiunile spun ca aplicantii selectionati vor plati taxele de procesare DV si de solicitare a vizei de imigrare, in persoana, numai la Ambasada sau Consulatul SUA la data solicitarii vizei. Casieria Consulara sau Ofiterul Consular inmaneaza imediat solicitantului de viza o chitanta de plata emisa de Guvernul SUA. Nu trebuie sa trimiteti niciodata bani pentru taxele DV prin post?, Western Union sau alt serviciu de livrare.
Inregistrarile pentru loteria vizelor E-DV sunt facute prin internet, pe o pagina de web oficiala E-DV a Guvernului SUA la adresa www.dvlottery.state.gov. KCC trimite numai scrisori aplicantilor selectionati. KCC, ofiterii consulari sau Guvernul SUA nu au trimis niciodata e-mailuri pentru a notifica persoanele selectionate si nici nu exista vreun plan care sa utilizeze notificarea prin e-mail pentru programul DV-2008.
Departamentul de Stat al SUA, Birourile guvernamentale Visa Services atentioneaza publicul ca numai site-urile care contin extensia (indicatorul) ".gov" sunt pagini de web oficiale ale guvernului. Multe pagini de web ne-guvernamentale (ex. Cele care folosesc sufixul ".com" sau ".org" sau ".net") furnizeaza informatii legitime si folositoare in domenii legate de imigrare si servicii pentru obtinerea vizei. Indiferent de continutul paginilor de web neguvernamentale, Departamentul de Stat nu aproba, recomanda sau sponsorizeaza vreo informatie sau material aratat (publicat) pe acele pagini de web.
Unele pagini de web pot incerca sa induca in eroare clientii si publicul in a ii face sa creada ca sunt pagini de web oficiale si ca va pot contacta prin e-mail ca sa va imbie cu ofertele lor. Aceste pagini de web pot incerca sa solicite plata pentru diverse servicii cum ar fi formulare si informatii despre procedurile de imigrare, care se gasesc altfel in mod gratuit la sectiunea Vize a paginilor de web ale Departamentului de Stat sau Sectiilor Consulare ale Ambasadelor de peste hotare. In plus, aceste pagini de web neoficiale va pot solicta sa platiti pentru servicii pe care nu le veti primi, adesea incluzand formulare pentru imigrarea DV si taxe de viza in incercarea de a va fura banii. Odata ce ati timis bani in una din aceste inselatorii, nu ii veti mai vedea vreodata inapoi. De asemenea, ar trebui sa fiti reticent in a trimite vreo informatie personala care ar putea fi folosita la frauda/furtul identitatii pe acele pagini de web.
31. CUM ANUN? O FRAUD? PE INTERNET SAU UN E-MAIL NESOLICITAT?
Daca doriti sa inaintati o plangere despre o frauda pe internet, va rugam sa consultaai pagina de web a consumatorului, gazduita de Comisia Federala de Comert (Federal Trade Commission), care reprezinta un efort conjugat al agentiilor de protectie a consumatorului din 17 natiuni (tari) la:http://www.econsumer.gov/english/ sau la Biroul Federal de Investigatii (FBI) Internet Crime Compliant Center sau IC3. Pentru a inainta o plangere despre un e-mail nesolicitat, contactati Departamentul de Justitie la pagina de contact "contact us".

LISTA ŢĂRILOR CARE SE CALIFICĂ, PE REGIUNI GEOGRAFICE.
Listele de mai jos cuprind ţările care se CALIFICĂ în programul loterie, pentru fiecare regiune geografică. Determinarea ţărilor în cadrul fiecărei regiuni geografice este bazată pe informaţiile furnizate de Serviciul Geografic al Departamentului de Stat. Ţările care nu se califică pentru programul DV-2008 au fost identificate de către Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare conform formulei din articolul 203 © al Legii de Imigrare a SUA. Teritoriile dependente sunt incluse în cadrul regiunii aparţinând ţării guvernante. Ţările care NU se califică în cadrul acestui program de loterie (pentru că sunt ţările sursă principală de imigrare bazată pe relaţii de rudenie şi oferte de lucru sau ţări cu “rată înaltă de imigrare”) sunt notate în paranteză după listele regionale respective.
AFRICA

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Republica Capului Verde

Republica Central Africanã

Ciad

Insulele Comore

Congo

Republica Democratã Congo

Cote D’Ivoire

Djibouti

Egipt

Guineea Ecuatorialã

Eritrea

Etiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Insulele Mauritius

Maroc

Mozambic

Namibia

Niger

Nigeria

Rwanda

Republica Democratã Sao Tome si Principe

Senegal

Insulele Seychelles

Siera Leone

Somalia

Africa de Sud

Sudan

Swaziland

Tanzania

Togo

Tunisia

Uganda

Zambia

ZimbabweASIA

Afganistan

Bahrain

Bangladesh

Bhutan

Brunei

Burma

Cambodgia

Timorul de Est

Regiunea Speciala Administrativa Hong Cong

Indonesia

Iran

Irak

Israel

Japonia

Iordania

Kuwait

Laos

Liban

Malayezia

Maldive

Mongolia

Nepal

Republica Popularã Democratã Coreeanã

Oman

Qatar

Arabia Sauditã

Singapore

Sri Lanka

Siria

Taiwan

Thailanda

Emiratele Arabe Unite

Yemen

(Ţările din Asia care NU se califică în programul loterie în acest an:
CHINA – [continentală], INDIA, PAKISTAN, COREEA DE SUD, FILIPINE şi VIETNAM). Regiunea Specială Administrativă HONG KONG şi TAIWAN se califică şi sunt menţionate mai sus.


EUROPA

Albania

Andorra

Armenia

Austria

Azerbaidjan

Belarus

Belgia

Bosnia si Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Cipru

Cehia

Danemarca (Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

Estonia

Finlanda

Franta (Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

Georgia

Germania

Grecia

Ungaria

Islanda

Irlanda

Italia

Kazakstan

Kyrgyzstan

Letonia

Lichtenstein

Lituania

Luxemburg

Regiunea Specialã Administrativã Macau

Macedonia (Fosta Republica Iugoslava)

Malta

Moldova

Monaco

Muntenegru

Olanda (Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

Irlanda de Nord

Norvegia

Portugalia (Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

Romania

San Marino

Serbia si Muntenegru

Slovacia

Slovenia

Spain

Suedia

Elvetia

Tadjikistan

Turcia

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

Vatican

(Ţările din Europa care nu se califică în programul de loterie în acest an:
MAREA BRITANIE şi RUSIA. MAREA BRITANIE (REGATUL UNIT) include urmatoarele teritorii dependente: ANGUILA, BERMUDE, INSULELE VIRGINE BRITANICE, INSULELE CAYMAN, INSULELE FALKLAND, GIBRALTAR, MONTSERRAT, PITCAIRN, SFÂNTA ELENA, INSULELE TURKS şi CAICOS. Notaţi că numai pentru programul de loterie Irlanda de Nord este tratată separat; Irlanda de Nord se califică şi este listată printre ţările care se califică.


AMERICA DE NORD
Insulele Bahamas
(În America de Nord, CANADA şi MEXIC nu se califică pentru programul loterie din acest an.)


OCEANIA

Australia
(Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

Palau

Fiji

Papua New Guinea

Kiribati

Insulele Solomon

Insulele Marshall

Tonga

Federatia Statelor Micronesia

Tuvalu

Nauru

Vanuatu

Noua Zeelandã
(Incluzând teritoriile componente şi dependente de peste hotare)

SamoaAMERICA DE SUD, AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBE

Antigua si Barbuda

Argentina

Barbados

Belize

Bolivia

Chile

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador

Grenada

Guatemala

Guyana

Honduras

Nicaragua

Panama

Paraguay

Insulele Saint Kitts si Nevis

Insulele Saint Lucia

Insulele Saint Vincent si Grenadines

Surinam

Trinidad si Tobago

Uruguay

Venezuela

(Ţările din această regiune care nu se califică in acest an pentru programul loterie sunt:
BRAZILIA, COLUMBIA, REPUBLIA DOMINICANĂ, EL SALVADOR, HAITI, JAMAICA, MEXIC şi PERU)

 

 

 

 
Sursa: http://bucharest.usembassy.gov