Biblioteci in Sectorul 3SECTORUL 3 - 34 km2 ; 391.235 locuitori ; 11.507 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
1
CENTRUL DE TINERET -
BMB
Piaţa Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colţei nr. 27
313.46.00
2
ION NECULCE Dristor 2 - metrou 15,19,23,30
Baba Novac - 133
Str. Dristor nr. 97-119, Bl. 63
324.41.65
3
LIVIU REBREANU C. Georgescu - metrou
L. Pătrăşcanu - 16,70,79,102,253
Bd. Lucreţiu Pătrăşcanu 13
340.01.10
4
ALECU RUSSO Piaţa Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colţei nr. 27
310.39.15
5
PAN HALIPA Piaţa Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colţei nr. 27
310.39.15

 

 

 

 

 

Sursa: www.pmb.ro