BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI

BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI
BIBLIOTHEQUE METROPOLITAINE / METROPOLITAN LIBRARY
România - 010354 Bucureşti - 22- Sector 1, Str. Tache Ionescu, 4;
Cod fiscal 4505405; Tel. 316.83.00; 316.83.03; 316.83.04; 316.83.05;
Fax 316.36.25; biblioteca@email.ro

Serviciul Relaţii Publice - Tel. 316.83.00/ 20;
Email rp_bmb@yahoo.com