Reglementari privind organizarea si participarea la licitatii publice

Transmiterea spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitie Publica a anunturilor de intentie, de participare si atribuire a contractelor de achizitie publica se va putea realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in acest sistem si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in SEAP.

Prevederea este inclusa in normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice, adoptata prin Hotarare de Guvern.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, publicarea anunturilor de intentie, participare si de atribuire se va face in principal in Sistemul Electronic de Achizitii Publice disponibil la adresa de Internet www.e-licitatie.ro . Ramane insa de vazut ce se intelege prin formularea destul de ambigua „in principal" si ce licitatii vor putea ocoli astfel transparenta stabilita de aceasta hotarare de Guvern.

Potrivit Executivului, efectul acestei masuri va consta in faptul ca anunturile publicate in SEAP vor fi accesibile in mod gratuit si nerestrictionat tuturor operatorilor economici de pe piata.

Potrivit actului normativ, SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru aplicarea, integrala sau partiala, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. De asemenea, SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 euro pentru fiecare achizitie.

In cazul in care publica un astfel de catalog, operatorii economici au obligatia de a mentiona detaliile cu privire la produsele, serviciile si lucrarile oferite, pretul, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) are obligatia de a asigura
oricarui operator economic inregistrat in Sistem, accesul liber si restrictionat la fisierul electronic cuprinzand documentatia de atribuire.

In cazul in care un operator economic inregistrat in SEAP incalca normele si procedurile de utilizare si securitate ale Sistemului Electronic de Achizitii Publice, operatorul SEAP, prin decizie, poate suspenda dreptul respectivului operator economic de a participa la procedurile de atribuire din sistem. Perioada maxima de suspendare din SEAP nu poate depasi doi ani. Normele si procedurile de utilizare si securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii.

Pentru a participa la o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitatie electronica ca etapa finala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, orice operator economic inregistrat in SEAP are obligatia sa plateasca operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare al carui cuantum va fi stabilit prin decizie a operatorului SEAP dar care nu va depasi suma de 20 de lei plus TVA/procedura.

De asemenea, orice autoritate contractanta care a declansat in SEAP o procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitatie electronica are obligatia sa plateasca operatorului SEAP un tarif de utilizare. Cuantumul acestui tarif este stabilit in functie de numarul si de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice in SEAP si variaza intre suma de 5 lei si 80 lei plus TVA/procedura.

Sursa: Periodicul "Afacerea" al CCIB