Acte

Subterms

Acte Utile

Inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrare fiscala si autorizatia functionarii societatilor in nume colectiv ...

Acte necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrare fiscala si autorizatia functionarii societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata

 

Autorizatie provizorie pentru radierea la schimbarea proprietarului - vehicul înstrăinat

Autorizatie provizorie pentru radierea la schimbarea proprietarului - vehicul înstrăinat

Autorizaţia provizorie de circulaţie provizorie

Acte necesare pentru eliberarea unei autorizaţii provizorie de circulaţie

Mutarea postului telefonic la o noua adresa - Persoane juridice

Acte necesare pentru mutarea postului telefonic la o noua adresa

Mutarea postului telefonic la o noua adresa - Persoane fizice

Acte necesare pentru mutarea postului telefonic la o noua adresa

- Persoane fizice

* cerere de mutare;

Inregistrare nou nascut / Inregistrare naştere

Acte necesare pentru înregistrarea nou născutului:

* certificatul constatator de naştere;

Inregistrare sau Oficiere casatorie

Acte necesare pentru înregistrarea (oficierea) căsătoriei:

* cărţile de identitate

* certificatele de nastere in original si copie xerox;

Indemnizatia de nastere pentru copil nou nascut

Îndemnizaţia de naştere se acordă mamelor, în termen de 6 luni de la nasterea copilului.

Alocatia de stat pentru copil

Copiii în vârstă de până la 16 ani beneficiază de alocaţie acordată de stat.

Eliberare certificate stare civila (in caz de pierdere a celor originale)

In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui indreptăţit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere.

Emite conţinut