Pasapoarte

Pasapoarte - Informatii Generale

Acte necesare pierderea, deteriorarea sau distrugerea paşaportului

Acte necesare pierderea, deteriorarea sau distrugerea paşaportului Paşapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte, în termen de 5 zile lucrătoare.

Acte necesare pentru eliberarea dovezilor privind dreptul de folosire a paşaportului

Acte necesare pentru eliberarea dovezilor privind dreptul de folosire a paşaportului - cererea formulata in scris de solicitant, care trebuie sa cuprinda: nume, prenume, data si locul nasterii, domiciliul stabil, seria si numarul pasaportului si motivul pentru care solicita adeverinta;

Acte necesare pentru eliberarea paşapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani

Acte necesare pentru eliberarea paşapoartelor individuale pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani - cererea tip, model 1; - certificatul de naştere, în original şi copie xerox;

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de deteriorare ori distrugere

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de deteriorare ori distrugere - cererea tip, model 3; - paşaportul deteriorat ori fragmente care să facă dovada că provin din paşaportul distrus;

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de pierdere

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de pierdere

- cererea tip, model 3;

- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate), în original şi copie xerox;

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de furt

Acte necesare pentru eliberarea paşaportului în caz de furt - cererea tip, model 3; - actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate), în original şi copie xerox;

Acte pentru prelungirea valabilităţii paşaportului

Acte pentru prelungirea valabilităţii paşaportului

- cererea tip, model 2;

- paşaportul pentru care solicită prelungirea valabilităţii;

Eliberarea ori preschimbarea paşaportului simplu

- cererea tip, model 1, care se găseşte la sediul biroului (compartimentului) de paşapoarte;

- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate) în original şi copie xerox (numai în părţile ce conţin datele de identitate, fotografia şi menţiunile privind domiciliul ori reşedinţa);

Pasoaport pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani

Copiii cu vârsta de până la 14 ani pot fi înscrişi în paşaportul părinţilor ori al reprezentantului lor legal. La cererea ambilor părinţi ori a reprezentantului legal, în situaţii motivate, se poate elibera paşaport individual şi copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

Eliberarea paşaportului

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanţi la biroul (compartimentul) de paşapoarte din cadrul serviciului teritorial de evidenţă informatizată a persoanei pe raza cărora au domiciliul.
Emite conţinut