CFR - Autoritatea Feroviara Romana

Intern   International  Plecari  Sosiri

 

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/30.01.2003 aprobata si modificata prin Legea nr. 238/02.06.2003 si a Hotararii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER.

 

AFER este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantata integral din venituri extrabugetare, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare.

 

Autoritatea Feroviara Romana - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, desemnat sa asigure, in principal, inspectia de stat si controlul de siguranta a circulatiei in transportul feroviar si cu metroul, activitatea specifica de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea si supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse si servicii in domeniul feroviar, organizarea examenelor si emiterea atestatelor, certificatelor si a licentelor, dupa caz, pentru personalul de siguranta a circulatiei, cercetarea evenimentelor si accidentelor feroviare.

 

Principalele atributii sunt urmatoarele:

 

- supravegheaza respectarea reglementarilor interne si internationale in transportul feroviar si cu metroul;

 

- supravegheaza respectarea reglementarilor si instructiilor privitoare la siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor publice, in transportul feroviar si cu metroul;

 

- supravegheaza respectarea normelor tehnice obligatorii in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere, reparare si verificare tehnica a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;

 

- cerceteaza evenimentele sau accidentele grave, produse in activitatea de transport feroviar si cu metroul, si asigura cercetarea celorlalte evenimente sau accidente;

 

- elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului reglementari specifice desfasurari transportului feroviar in conditii de securitate, siguranta circulatiei si calitatea serviciilor;

 

- organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente, dupa caz, pentru personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta circulatiei;

 

- efectueaza omologarea tehnica de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine;

 

- atesta, din punct de vedere tehnic, materialul rulant, in vederea inmatricularii acestuia;

 

- autorizeaza, din punct de vedere tehnic, liniile de cale ferata, lucrarile de arta feroviare si instalatiile de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu energie electrica, aferente caii ferate, inclusiv liniile ferate industriale care au acces la infrastructura feroviara, cu ocazia construirii, modernizarii sau repararii capitale a acestora;

 

- autorizeaza, din punct de vedere tehnic, functionarea statiilor de cale ferata;

 

- certifica/omologheaza materialele, componentele si echipamentele utilizate la construirea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare si, dupa caz, elaboreaza agremente tehnice pentru acestea;

 

- elaboreaza agremente tehnice;

 

- efectueaza verificari si incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;

 

- avizeaza documentatiile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar, cu metroul si in transportul urban pe sine;

 

- efectueaza atestarea profesionala de specialitate a personalului care asigura pregatirea, perfectionarea si autorizarea lucratorilor din siguranta circulatiei;

 

- autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza lucrarile de constructie, intretinere si reparare a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant si/sau care certifica sistemele calitatii acestora;

 

- autorizeaza si supravegheaza, din punct de vedere tehnic, furnizorii interni de produse si servicii in domeniul feroviar;

 

- autorizeaza/atesta laboratoarele de incercari, precum si standurile si dispozitivele speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;

 

- efectueaza studii si cercetari in domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele nationale de cercetare;

 

- efectueaza instruirea si atestarea periodica a personalului cu responsabilitati in cadrul sistemelor calitatii din unitatile de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;

 

- acorda asistenta tehnica de specialitate si efectueaza expertize, inspectii si receptii tehnice in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul;

 

- asigura evidenta si pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, instructiunilor, metodologiilor, procedurilor si prescriptiilor, aferente domeniului sau de activitate;

 

- editeaza, traduce, multiplica, tipareste si comercializeaza reglementari tehnice, publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;

 

- publica periodic lista cuprinzand persoanele juridice si fizice carora AFER le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, documente de omologare;

 

- certifica produse, servicii si sisteme ale calitatii si in alte domenii pentru care este acreditata la nivel national sau international;

 

- evalueaza raspunderea civila si capacitatea financiara a operatorilor feroviari;

 

- alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

sursa: www.afer.ro