Sisteme functionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a fost initiator al Ordonantei Guvernului care a stabilit obligatia tuturor municipiilor si oraselor de a dezvolta si sisteme de plata electronica a taxelor si impozitelor locale. Aceste sisteme reprezinta cel mai bun mijloc pentru ca toti cetatenii sa aiba acces la informatiile relevante despre taxele si impozitele locale si ofera o solutie facila, rapida si comoda pentru achitarea datoriilor la bugetele locale.
 
Legea nr. 291/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale prevede obligatia autoritatilor administratiei publice locale de a implementa sisteme electronice de încasare a impozitelor si taxelor locale în fiecare oras si municipiu. Astfel, legea stipuleaza ca autoritatile administratiei publice locale vor lua toate masurile necesare pentru informarea cetatenilor asupra platii impozitelor si a taxelor locale si prin intermediul sistemului electronic începând cu urmatoarele date:
1 februarie 2003, în cazul impozitelor si taxelor încasate de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor;
1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor si taxelor încasate de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul oraselor;
1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor si taxelor încasate de catre autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, daca exista solicitari în acest sens.
Sisteme de plata electronica a taxelor si impozitelor locale functioneaza în: