Trasee tramvaie in Bucuresti

Traseele tramvaielor in Bucuresti.

 Cum afli Traseele RATB in Bucuresti

Trasee Autobuze in Bucuresti

Trasee Tramvaie in Bucuresti

Trasee Troileibuze in Bucuresti

Trasee Linii Express

 

 

TRASEE TRAMVAIE in Bucuresti
-----------------------------------

Linia 4

Sura Mare (4:57, 23:05), Sos Giurgiului, Anghel Alexandru, Zetarilor(4:35, 22:43)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:35, ultimul vehicul la 23:05

-----------------------------------


Linia 5

Sos. Bucuresti-Ploiesti(05:22, 22:57), str. Aerogarii, str. Barbu Vacarescu, Tunari, Dacia, Lascar, Calinescu, Mosilor, Sf. Gheorghe (4:33, 22:10)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:33, ultimul vehicul la 22:57

-----------------------------------

 

Linia 7

C.F.R. Progresul(4:39, 23:00), Sos. Giurgiului, Sos. Viilor, Dr. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piata Unirii(4:35, 23:32)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:35, ultimul vehicul la 23:32

-----------------------------------Linia 8

Dep.Militari(04:15, 22:20), Bd. Preciziei, Valea Cascadelor, Timisoara, Progresului, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Zetarilor(05:14, 23:20)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:15, ultimul vehicul la 23:20

-----------------------------------Linia 14

Granitul S.A.(05:42, 23:20), Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Calea Calarasilor, Basarabia, b-dul 1 Decembrie, Th. Pallady, Complex R.A.T.B.Titan(04:115, 21:55)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:15, ultimul vehicul la 23:20

-----------------------------------

 

Linia 16

P-ta Sf. Gheorghe(05:00, 22:25), Lipscani, Mosilor, V. Lascar, Lizeanu, Lacul Tei, Platf. Pipera (05:02, 23:05)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:00, ultimul vehicul la 23:05

-----------------------------------


Linia 19

Complex Ratb Titan (04:05, 22:15), Th. Pallady, 1 Dec. 1918, L. Rebreanu, C. Ressu, Mihai Bravu, Cal. Vitan, O. Goga, Nerva Traian, Serban Voda, Sos. Oltenitei, Sura Mare (5:07, 23:16)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:05, ultimul vehicul la 23:16

-----------------------------------


Linia 20

Laromet(04:30, 22:40), Bd. Bucurestii Noi, Bd. Ion Mihalache, str. Berzei, Cal. Plevnei (4:50, 23.06)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:30, ultimul vehicul la 23:06

-----------------------------------


Linia 21

Piata Sf. Gheorghe(4:53, 23:35), Calea Mosilor, Sos. Colentina, Pasaj Colentina(4:10, 22:52)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:10, ultimul vehicul la 23:35

-----------------------------------


Linia 23

Zetarilor (04:50, 22:33), Ferentari, Rahovei, Regina Maria, 11 Iunie, Marasesti, O. Goga, Dudesti, C. Ressu, L. Rebreanu, 1 Decembrie, Faur Poarta 4 (05:00, 23:35)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:50, ultimul vehicul la 23:35

-----------------------------------


Linia 24

Gara de Nord(5:34, 23:19), Calea Grivitei, str. Buzesti, bd. I. Mihalache, bd. Bucurestii Noi, bd. Gloriei, Cart. Damaroaia(5:00, 22:46)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:00, ultimul vehicul la 23:19

-----------------------------------


Linia 25

Depoul Militari(04:01, 22:15), Valea Cascadelor, Timisoara, Progresului, Viilor, Giurgiului, CFR Progresul(04:48, 23:15)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:01, ultimul vehicul la 23:15

-----------------------------------


Linia 27

RATB Titan (04:25, 23:10), Th. Pallady, C.Ressu, Cal. Dudesti, O.Goga, Marasesti, 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piata Unirii (04:30, 23:38)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:25, ultimul vehicul la 23:38

-----------------------------------


Linia 31

Pasajul Victoria(05:00, 22:21), N. Titulescu, Dr. Felix, Mihalache, Buzesti, Cuza, Duca, Gara de Nord(5:14, 22:35)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:00, ultimul vehicul la 22:35

-----------------------------------


Linia 32

Depoul Alexandria(04:30, 23:12), Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. Regina Maria, P-ta Unirii(04:54, 23:36)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:30, ultimul vehicul la 23:36

-----------------------------------


Linia 34

Granitul S.A.(5:20, 23:05), Pantelimon, Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Vitan, O. Goga, Nerva Traian, Serban Voda, Oltenitei, Sura Mare(04:45, 22:10)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:00, ultimul vehicul la 23:05

-----------------------------------


Linia 36 

REPUBLICA(5.12, 22.15)-CHISINAU-PANTELIMONZIDURI MOSI-COLENTINA-REINVIERII-MAICADOMNULUI-PETRICANI-PLATFORMA PIPERA(5.10, 22.05)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:10, ultimul vehicul la 22:15

-----------------------------------


Linia 41

Bd. Ghencea(04:40, 23:35), Str. Brasov, Sos. Crangasi, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, P-ta Presei(04:15, 23:00)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:15, ultimul vehicul la 23:35

-----------------------------------


Linia 42

Piata Presei Libere(06:00, 21:03), Bd: Expozitiei, Str. Putul lui Craciun, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Berzei, Calea Plevnei, Vasile Parvan(06:41, 21:44)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 6:00, ultimul vehicul la 21:44

-----------------------------------


Linia 44

Cart. 16 Februarie(04:50, 22:56), Calea Giulesti, Orhideelor(05:15, 23:20)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:50, ultimul vehicul la 23:20

-----------------------------------


Linia 45

Mezes (04:30, 22:59), Chitila, Calea Grivitei, Ion Mihalache, P-ta Victoriei, Buzesti, Cuza, Duca, Gara de Nord(4:37, 23:15)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 4:30, ultimul vehicul la 23:15

-----------------------------------


Linia 47

C.E.T. Vest Militari(5:57, 22:45), Timisoara, Progresului, 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Ghencea(5:10, 22:00)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:10, ultimul vehicul la 22:45

-----------------------------------


Linia 55

Republica (05:13, 21:55), Basarabia, Calarasilor, Traian, Protopopescu, Iancului, Pantelimon, Granitul S.A.(05:06, 22:05)

Plecare cap de linie: primul vehicul la 5:06, ultimul vehicul la 22:05

-----------------------------------