Ambasade in Bucureti

Ambasade in Bucuresti

 

Ambasada Albaniei    

Adresa: Str. Duiliu Zamfirescu, nr. 7
Tel: 211.98.29 / 312.22.10

 Ambasada Austriei   
Adresa: Str. Dumbrava Rosie, nr. 7, RO-70254
Tel: 210.43.54 / 210.93.77 / 210.02.71

 Ambasada Azerbaijanului   
Adresa: Str. Ion Caragea Voda, nr. 23
Tel: 211.30.44 / 211.05.17

 Ambasada Belarusului   
Adresa: Sos. P.Kiseleff, nr. 55, vila 6

 Ambasada Belgiei   
Adresa: B-dul Dacia, nr. 58
Tel: 210.29.69 / 210.29.70

 Ambasada Canadei   
Adresa: Str. Nicolae Iorga, nr. 36
Tel: 307.50.00

 Ambasada Croatiei   
Adresa: Str. Dr. Burghelea, nr. 1
Tel: 313.03.84

 Ambasada Cubei   
Adresa: Str.Mihai Eminescu, nr. 44-48, et.5, ap.10-11
Tel: 211.87.39 / 211.87.95 / 211.86.71

 Ambasada Danemarcei   
Adresa: Str. Burghelea, nr. 3
Tel: 312.03.52 / 312.03.53 / 312.03.54 / 312.03.55 /312.03.56
Website: www.danishembassy.ro

 Ambasada Elvetiei   

Adresa: Str. Pitar Mos, nr. 12
Tel: 307.92.47 / 307.92.51 / 307.92.55

 Ambasada Finlandei   
Adresa: Str. Atena, nr. 2 bis
Tel: 230.75.04 / 230.75.45 / 230.75.26
Website: www.finlandia.ro

 Ambasada Frantei   
Adresa: Str. Biserica Amzei, nr. 13-15
Tel: 303.10.00
 Website: www.ambafrance-ro.org

 Ambasada Germaniei   
Adresa: Str. cpt.av.Gheorghe Demetriade, nr. 6-8
Tel: 202.98.30 / 202.98.53 / 230.28.30 / 230.26.80 / 230.27.80 / 230.26.45 / 230.27.45
Website: www.bukarest.diplo.de/ro/home/index.html

 Ambasada Greciei   
Adresa: Str. Pache Protopopescu, nr. 1-3
Tel: 209.41.70

 Ambasada Indiei   
Adresa: Str. Uruguay, nr. 11
Tel: 222.54.51 / 222.87.15

 Ambasada Iordaniei   
Adresa: Str. Dumbrava Rosie, nr. 1
Tel: 210.47.05 / 210.80.80

 Ambasada Israelului   
Adresa: Bd-ul Dimitrie Cantemir, nr. 1
Tel: 330.41.49 / 330.41.99
Website: bucharest.mfa.gov.il

 Ambasada Italiei   
Adresa: Str. Henr. Coanda, nr. 9
Tel: 311.34.65 / 311.34.70 / 231.50.54 / 312.96.73
Website: www.ambitalia.ro

 Ambasada Japoniei   
Adresa: Str. Polona, nr. 4
Tel: 210.07.90 / 210.07.92
Website: www.ro.emb-japan.go.jp

 Ambasada Korea   
Adresa: Sos. Nordului, nr. 6
Tel: 232.96.65

 Ambasada Macedoniei   
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 144
Tel: 210.08.80

 Ambasada Marocului   
Adresa: Bd Dacia, nr. 75
Tel: 210.29.45

 Ambasada Mexicului   
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 124C, ap.13-14
Tel: 210.44.17 / 210.47.28 / 210.45.77
Website: www.embamex.ro

 Ambasada Poloniei   

Adresa: Aleea Alexandru, nr. 23
Tel: 230.23.30 / 230.26.19
Website: ampolbuk.kappa.ro

 Ambasada Portugaliei   
Adresa: Str. Paris, nr. 55
Tel: 230.41.17
website: www.embportugal.ro

 Ambasada Regatului Olandei   
Adresa: Str. Atena, nr. 18
Tel: 208.60.30
Website: www.olanda.ro

 Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord   
Adresa: Str. Jules Michelet, nr. 24
Tel: 201.72.00
Website: www.britishembassy.gov.uk/romania

 Ambasada Republici Socialiste a Vietnamului   

Adresa: Str. C.A. Rosetti, nr. 35
Tel: 311.16.04 / 311.03.34

 Ambasada Republici Yemen   
Adresa: B-dul. Aviatorilor, nr. 50
Tel: 231.32.72 / 230.07.46

 Ambasada Republicii Arabe Egipt   

Adresa: B-dul Dacia, nr. 57
Tel: 211.09.38 / 211.09.39

 Ambasada Republicii Cehe   
Adresa: Str. Ion Ghica, nr. 11
Tel: 315.91.42
Website: www.mzv.cz/wwwo/?zu=bucharest

 Ambasada Republicii Chile   
Adresa: Str. Sevastopol, nr. 13-17, ap.111
Tel: 312.72.39 / 312.73.11
 Website: www.consuladochile.ro

 Ambasada Republicii Coreene   
Adresa: B-dul Mircea Eliade, nr. 14
Tel: 230.71.98

 Ambasada Republicii Cuba   
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 44-48, et.2, ap.5
Tel: 211.87.39 / 211.87.95 / 211.86.71

 Ambasada Republicii Democrate Populare a Alegeriei   
Adresa: B-dul Lascar Catargiu, nr. 29
Tel: 212.41.85

 Ambasada Republicii Democratice Congo   
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 50-54, ap.15
Tel: 210.82.65

 Ambasada Republicii Filipine   
Adresa: Str. Carol Davila, nr. 105-107, et.5, ap.10-11
Tel: 224.80.58 / 224.80.70 / 224.81.67

 Ambasada Republicii Indonezia   
Adresa: Str. Orlando, nr. 10
Tel: 312.07.42 / 312.07.43 / 312.07.44

 Ambasada Republicii Iraq 
 
Adresa: Str. Polona, nr. 8
Tel: 211.08.35 / 211.31.79

 Ambasada Republicii Islamice Pakistan   
Adresa: Str. Barbu Delavrancea, nr. 22
Tel: 222.57.36 / 222.57.40

 Ambasada Republicii Islamice Iran   
Adresa: Bd-ul Lascar Cataragiu, nr. 39
Tel: 312.04.93 / 312.04.94 / 312.04.95

 Ambasada Republicii Liban   
Adresa: Str. Paris, nr. 46
Tel: 230.03.01 / 230.92.05 / 230.03.02

 Ambasada Republicii Serbia si Muntenegru   
Adresa: Calea Dorobantilor, nr. 34
Tel: 211.98.71 / 211.98.72 / 211.98.73

 Ambasada Rusiei   
Adresa: Sos. Pavel Kiseleff, nr. 6
Tel: 222.31.70 / 222.34.59 / 223.16.52

 Ambasada Slovaciei   
Adresa: Str. Otetari, nr. 3
Tel: 312.68.22 / 312.68.23

 Ambasada Spaniei   
Adresa: Str. Tirana, nr. 1
Tel: 230.17.30 / 230.02.88

 Ambasada Statelor Unite ale Americii   

Adresa: Str. Tudor Arghezi, nr. 7-9
Tel: 210.40.42 / 210.01.49 / 210.63.84
Website: www.usembassy.ro

 Ambasada Statului Palestina   
Adresa: Str. Grigore Alexandru, nr. 42
Tel: 212.03.06 / 212.03.08

 Ambasada Suediei   
Adresa: Str. Sofia, nr. 5
Tel: 230.62.56
Website: www.swedishembassy.ro

 Ambasada Tailandei   

Adresa: Str. Vasile Conta, nr. 12
Tel: 311.00.31 / 311.00.67 / 311.00.78

 Ambasada Turciei   
Adresa: Calea Dorobantilor, nr. 72
Tel: 210.02.79 / 210.37.15

 Ambasada Ungariei   
Adresa: Str. J.L. Calderon, nr. 63-65
Tel: 312.00.73 / 311.15.42 / 312.322.25 / 312.32.85
Website: hungaryemb.ines.ro

 

Pentru modificari va rugam contactati echipa cartiere.ro