Trasee Autobuze in Bucuresti

RATB - Trasee Autobuze in Bucuresti si Harta Bucurestiului

Cum afli Traseele RATB in Bucuresti

Trasee Autobuze in Bucuresti

Trasee Tramvaie in Bucuresti

Trasee Troileibuze in Bucuresti

Trasee Linii Express
Autobuz - Linia 100   

Traseu: Republica S.A.(5.00,23.10), Sos. Industriilor, Dr. Intre Tarlale, I.C.M.E.(Poarta 4)(5.16,23.26)  
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00 
Ultimul Autobuz    : 23.26
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/10
Sambata si Duminica: 10/13  


Autobuz - Linia 101   


Traseu: FAUR - Poarta 4(4.58,22.40), Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos.

Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica(4.50,23.16)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.50   
Ultimul Autobuz    : 23.16   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/7   
Sambata si Duminica:  7/16  


Autobuz - Linia 102   

Traseu: Bd. Basarabia(4.30,23.00), Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea

Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului(5.10,23.40)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.40   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   2/3   
Sambata si Duminica:   3/8  


Autobuz - Linia 103   


Traseu: Republica S.A.(5.03,23.03), Sos. Industriilor, Drumul intre Tarlale, I.C.M.E.(Poarta 4)(5.19,23.19)  
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.03   
Ultimul Autobuz    : 23.19   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/10   
Sambata si Duminica: 10/13  


Autobuz - Linia 104   


Traseu: Stadionul National(5.00,22.36), Str. Vatra Luminoasa, Sos. Mihai Bravu, Piata Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii,

Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independentei, Pod Opera, Piata Operei(4.57,22.38)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.57   
Ultimul Autobuz    : 22.38   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/5   
Sambata si Duminica:  5/24  


Autobuz - Linia 105   

Traseu: Bd. Expozitiei(5.32,22.20), Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu

Golescu, Str. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Brasov, Str. Raul Doamnei(4.35,22.20)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.35   
Ultimul Autobuz    : 23.15   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/7   
Sambata si Duminica:  7/23  


Autobuz - Linia 106   

Traseu: Lujerului(5.00,22.25), I. Maniu, Dezrobirii, Uverturii, Apusului, Ghirlandei, Margelelor, Paralutelor, Tufanelelor,

Str. Catinei, Piscul Crasani, Cart. Rosu(5.24,22.44)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 22.44   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 20/20   
Sambata si Duminica: 20/20  


Autobuz - Linia 112   

Traseu: C.F.R. Constanta(4.45,22.50), Pipera, Aerogarii, Ion Ionescu de la Brad, Straulesti, Baiculesti, Str. Jiului,

Bucurestii Noi, Laminorului, Mezes(5.15,23.00)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  19/33   
Sambata si Duminica:  33/47  


Autobuz - Linia 116   

Traseu: Sf. Vineri(5.00,23.00), Unirii, Calea Serban Voda, Sos. Oltenitei, Bd. C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Sos.

Giurgiului, Gara Progresul(4.48,22.50)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.48   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  12/15   
Sambata si Duminica:  15/30  


Autobuz - Linia 117   

Traseu: Bacau(4.45,22.45), Sos. Salaj, str. Nasaud, Sos. Odoarei,Bd. G. Cosbuc, Bd. Regina Maria, Aleea III, Bd. Unirii,

Mircea Voda, Bd. C. Coposu, P-ta Sf. Vineri(5.16,23.16)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.16   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/10   
Sambata si Duminica:  8/12  


Autobuz - Linia 122   

Traseu: Bd. Ghencea(4.45,22.40), Str. Brasov, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Eroilor, Stirbei Voda, Rosetti,

Bd. N. Balcescu, Pta 21 Dec 1989(5.17,23.11)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.11   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  22/40   
Sambata si Duminica:  35/69  


Autobuz - Linia 123   

Traseu: Gara de Nord(4.55,23.00), Witting, Calea Plevnei, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta Unirii, Calea Vitan,

C.E.T. Sud Vitan(5.00,22.40)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.55   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/7   
Sambata si Duminica:  7/17  


Autobuz - Linia 124   

Traseu: P-ta Operei(4.55,22.20), Eroii Sanitari, Pod Eroilor, Splaiul Independentei,Aleea II, I. C. Bratianu, P-ta Unirii,

Blaga, Calea Vitan, Fundatia Aisteda(5.34,22.55)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.55   
Ultimul Autobuz    : 22.55   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 35/39   
Sambata si Duminica: 35/70  


Autobuz - Linia 125   

Traseu: Bd. Al. Obregia(5.20,21.50), Turnu Magurele, Sos. Berceni, Sos. Centura, REMAT, S.C. SILFLOR-MOVE(5.50,22.20)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.20   
Ultimul Autobuz    : 22.20   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 32/32   
Sambata si Duminica: 32/64  


Autobuz - Linia 126   

Traseu: Bd. Ghencea(5.10,23.20), Str. Brasov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Bd.

Eroilor, Str. Stirbei Voda, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana(4.30,22.40)   

Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.20   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 19/29   
Sambata si Duminica: 21/38  


Autobuz - Linia 131   

Traseu: P-ta Romana(4.57,23.18), Bd. Magheru, Bd. Dacia, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Sos. Nordului, Ficusului, Bd.

Aerogarii, Aeroport Baneasa(4.30,22.50)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.18   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   5/8   
Sambata si Duminica:  8/15  


Autobuz - Linia 133   

Traseu: Gara Basarab(4.50,22.55), Orhideelor, Plevnei, M. Vulcanescu, Baldovin, Gara de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia,

Foisorul de Foc, Str. Nerva Traian, Splaiul Unirii, Cal Vacaresti, Tineretului(4.50,23.05)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.50   
Ultimul Autobuz    : 23.05   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/9   
Sambata si Duminica:  8/19  


Autobuz - Linia 135   

Traseu: C.F.R. Constanta(4.10,22.38),Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca, Polona, Dacia, Bd. Carol I, Sos. Mihai

Bravu, Calea Vitan, CET Sud Bucuresti(5.02,23.30)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.10   
Ultimul Autobuz    : 23.30   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   5/7   
Sambata si Duminica:  7/13  


Autobuz - Linia 136   

Traseu: C.E.T. Vest(4.35,22.40), Valea Cascadelor, I. Maniu, Sos. Pandurilor, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, Bd.

Natiunile Unite, Str. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Pod Izvor(5.21,23.26)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.35   
Ultimul Autobuz    : 23.26   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 13/17   
Sambata si Duminica: 16/47  


Autobuz - Linia 137   


Traseu: Carrefour(4.44,22.50),Centura, Sos. Buc/Pitesti, I. Maniu, Moinesti, Timisoara, Eroilor, Stirbei, Rosetti, N.

Balcescu, P-ta 21 Decembrie 1989(5.00,23.36).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.44   
Ultimul Autobuz    : 23.36   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/9   
Sambata si Duminica:  9/20  


Autobuz - Linia 139   

Traseu: Zetarilor(4.30,22.50), Calea Ferentari, Bachus, Amurgului, Margeanului, Drumul Sarii, Vasile Milea, Bd. I. Maniu,

P-ta Leul(5.01,23.16)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.16   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/4   
Sambata si Duminica:  4/10  


Autobuz - Linia 141   

Traseu: Zetarilor(4.35,22.45), Ferentari, Pieptanari, Sos. Oltenitei, C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Prelungirea

Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.13,23.25)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.35   
Ultimul Autobuz    : 23.25  
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  8/12   
Sambata si Duminica:  9/25  


Autobuz - Linia 143   

Traseu: Bucur Obor(4.57,23.12), Sos. Colentina, Doamna Ghica, Heliade intre Vii, Cozia, Baicului(4.40,22.55)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.12   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/12   
Sambata si Duminica: 10/20  


Autobuz - Linia 148   

Traseu: Baneasa S.A.(5.32,22.32), Sos. Erou I. Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Buc./Ploiesti, Sos.Kiseleff, P-ta Presei

Libere(5.00,22.00)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 22.32  
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 30/30   
Sambata si Duminica: nu circula  


Autobuz - Linia 150   

Traseu: V. Ialomitei(5.00,22.35), V.Oltului, Timisoara, Bd. I. Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Sos. Centura, Rudeni, Sos.

Chitilei, Comuna Chitila (post control)(5.00,23.20)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.20   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 60/60   
Sambata si Duminica: 60/60  


Autobuz - Linia 162   


Traseu: Cart. 16 Febr.(5.12, 22.24), Dr. Sabareni, Magazii, Dr. Sabareni, Giulesti, Constructori, Crangasi, Saidac, Mehadia,

Constructori, Cart. 16 Februarie(5.12, 22.24)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.12   
Ultimul Autobuz    : 22.24   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 24/24   
Sambata si Duminica: 24/48  


Autobuz - Linia 163   


Traseu: Cart. 16 Februarie(5.00,23.00), Giulesti, Cart. Sarbi, Cal. Giulesti, Constructorilor, Crangasi, Saidac, Mehadiei,

Constructori, Cart. 16 Februarie (5.00, 23.00)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 24/24   
Sambata si Duminica: 24/48  


Autobuz - Linia 168   

Traseu: Piata Romana(4.40,22.55), Bd. Dacia, Mircea Vulcanescu, Str. D. Golescu, Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei,

Valea Argesului(5.22,23.35)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.35   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  9/14   
Sambata si Duminica: 10/19  


Autobuz - Linia 173   

Traseu: Eroii Revolutiei(5.00,22.45), Cutitul de Argint, Dr.Istrate, Rahova, Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea,

Str. Brasov, Valea Argesului(5.05,22.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 22.45   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 12/20   
Sambata si Duminica: 18/37  


Autobuz - Linia 178 
  

Traseu: Complex Comercial(4.25,22.45), Str. Apusului, Bd. Uverturii, Sos. Cringasi, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd.

Dinicu Golescu, Stirbei Voda, Maior Campineanu, Sala Palatului(5.01,23.21)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.25   
Ultimul Autobuz    : 23.21   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/6   
Sambata si Duminica:  5/19  


Autobuz - Linia 181   


Traseu: Bd. Camil Ressu(5.00,21.28), Ramnicul Valcea, Bd. Ramnicul Sarat, Calea Vitan, I.N.M.B.(5.16,21.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 21.45   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 30/34   
Sambata si Duminica: nu circula  


Autobuz - Linia 182   

Traseu: Gara de Nord(5.00,23.00), Bd. Duca, Cuza, Titulescu, Dorobanti, Lacul Tei, Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Institutul

Oncologic(5.07,22.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/10   
Sambata si Duminica:  8/22  


Autobuz - Linia 205   

Traseu: Biotera(4.30,22.40), Sos. Bucuresti-Ploiesti, Kiseleff, Campina, Bd. 1 Mai, Calea Buzesti, Str. Polizu, Calea

Grivitei, Gara de Nord(4.58,23.09)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.09   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  8/13   
Sambata si Duminica: 12/24  


Autobuz - Linia 220   

Traseu: Parc Rahova(4.45,22.18), Rahova, Ferentari, Sos. Salaj, Prelungirea Ferentari, Zetarilor, Luica, Prelungirea

Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.26,23.00)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 10/16   
Sambata si Duminica: 16/24  


Autobuz - Linia 221   

Traseu: Ghencea(4.30,22.30), Brasov, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Cet Vest Militari(5.00,23.00).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 20/30   
Sambata si Duminica: 30/60  


Autobuz - Linia 226   

Traseu: Pta. Romana(4.30,22.25), Bd. Dacia, M. Vulcanescu, D. Golescu, Stirbei, Bagdasar, Panduri, 13 Septembrie, Ispirescu,

Buzoieni, Cap. Preda, Pta. Rahova(5.10,23.03).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.03   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/7   
Sambata si Duminica:  6/25  


Autobuz - Linia 232   

Traseu: Alex. Obregia(4.40,22.50),Turnu Magurele, Sos. Berceni, Oltenitei,Cutitul de Argint,Istrate, Viilor, Fabrica de

Chibrituri, Bd. Marasesti, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Bratianu, Str. Halelor, P-ta Unirii(5.19,23.27).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.17   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  7/13   
Sambata si Duminica: 10/19  


Autobuz - Linia 236   


Traseu: P-ta Operei(5.21,23.15), Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Ghe. Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Pasaj

Bucuresti-Pitesti, Carrefour(4.40,22.35).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.15   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 17/23   
Sambata si Duminica: 22/42  


Autobuz - Linia 241   

Traseu: Turnu Magurele(5.20,23.10), Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.33,23.22)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.20   
Ultimul Autobuz    : 23.22   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  8/15   
Sambata si Duminica: 15/15  


Autobuz - Linia 242   

Traseu: Piata Sudului(5.45,21.45), Bd. Al. Obregia, Prelungirea Metalurgiei, Piata de Gros(6.00,22.00)(circula doar sambata) 

 
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.45   
Ultimul Autobuz    : 22.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 15/15   
Sambata si Duminica: 15/15  


Autobuz - Linia 246   

Traseu: R.A.T.B. Titan(4.40,23.10), Th. Palady,Drumul intre Tarlale, Sos. Garii Catelu, Sos. Pantelimon, Granitul

S.A.(5.05,23.35)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.35   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 13/20   
Sambata si Duminica: 19/26  


Autobuz - Linia 253   

Traseu: Spitalul Fundeni(5.32,23.27), Sportului, Colentina, Fundeni, Morarilor, Patrascanu, Brancusi, Grigorescu, L.

Rebreanu, Barajul Dunarii(5.00,22.55)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.27   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 10/12   
Sambata si Duminica: 12/23  


Autobuz - Linia 261   

Traseu: Piata Presei Libere(5.00,22.00),
Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Ficusului, Aerogarii, Ion Ion de la Brad, Straulesti, Str. Gh. Stefan,

Jandarmeriei(5.30,22.30)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 22.25   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 20/30   
Sambata si Duminica: nu circula  


Autobuz - Linia 268   

Traseu: Valea Argesului(4.45,23.15), Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Rosetti, N. Balcescu, Piata 21 Decembrie

1989(5.20,23.49)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.49   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 23/40   
Sambata si Duminica: 37/70  


Autobuz - Linia 282   

Traseu: Gara Basarab(4.30,22.45), Gara de Nord, Grivita, Titulescu, Mihalache, Dorobanti, Vacarescu, Lac Tei, Doamna Ghica,

Colentina, Bacila, Sos. Fundeni(4.35,22.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 22.45   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   5/8   
Sambata si Duminica:  8/22  


Autobuz - Linia 300   

Traseu: Bd. N. Balcescu(5.04,23.14), Bd. Magheru, Lascar Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Clabucet(4.40,22.50)    Plecari Cap de

Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.14   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/5   
Sambata si Duminica:  4/13  


Autobuz - Linia 301   

Traseu: Piata Romana(5.00,22.25), Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Caramfil, Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aleea

Privighetorilor, Baneasa S.A.(5.37,23.03)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.03   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/8   
Sambata si Duminica:  8/37  


Autobuz - Linia 304   

Traseu: Piata Presei Libere(4.30,21.50), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Odaii, Sos. Bucuresti-Targoviste, Bd.

Bucurestii Noi, Laromet S.A.(5.30,22.50)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 22.50   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 40/60   
Sambata si Duminica: 40/120  


Autobuz - Linia 311   

Traseu: FAUR (Poarta 4)(4.45,22.50), Postavarului, N. Grigorescu, Baba Novac, Sos. M. Bravu, Bd. Carol I, P-ta

Rosetti(4.45,23.00)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/5   
Sambata si Duminica:  5/11  

Autobuz - Linia 312   

Traseu: Bd. Al. Obregia(4.55,22.45), Turnu Magurele, E. Racovita, Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Cantemir,

I.C.Bratianu,Halelor,AL.III,P-ta Unirii(5.22,23.12).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.55   
Ultimul Autobuz    : 23.12   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 12/16   
Sambata si Duminica: 13/29  


Autobuz - Linia 313   

Traseu: Turnu Magurele(4.50,22.50), Al. Obregia, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. Unirii, Bd. M. Voda,

Sf. Vineri(5.21,23.16).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.50   
Ultimul Autobuz    : 23.16   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/5   
Sambata si Duminica:   5/8  


Autobuz - Linia 323   

Traseu: Zetarilor(4.45,22.55), Calea Ferentari, Toporasi, Sos. Giurgiului, Calea Serban Voda, Lanariei, Pod Timpuri

Noi(5.08,23.18).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.18   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  8/14    13/26  

Autobuz - Linia 330   

Traseu: Barajul Dunarii(5.00,22.30), Bd. Chisinau, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Calea Dorobantilor, Piata Charles de

Gaules, Bd. Maresal C. Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. Marasti, Piata Presei Libere(4.50,22.30)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.50   
Ultimul Autobuz    : 22.30   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   5/8   
Sambata si Duminica:  7/44  


Autobuz - Linia 331   

Traseu: Damaroaia(4.53,22.55), Natatiei, Jiului, Bd. Poligrafiei, Sos. Kiseleff, C. Prezan, Calea Dorobanti, Piata Lahovari,

Enescu, Pta Romana(4.45,23.21)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.21   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   3/5   
Sambata si Duminica:  5/16  


Autobuz - Linia 335   


Traseu: Barajul Dunarii(4.50,22.35), Bd. Chisinau, Iancului, M. Bravu, Calea Dorobanti, Kiseleff, Piata Presei Libere,

Aerogarii, Aero Baneasa(4.45,22.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 22.45   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/10  
Sambata si Duminica:  9/25  


Autobuz - Linia 336   

Traseu: Complex Comercial(4.30,22.50), Bd. I. Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, N. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta,

Piata Rosetti(5.02,23.20).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.30   
Ultimul Autobuz    : 23.20   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/6  
Sambata si Duminica:  6/16  


Autobuz - Linia 368   

Traseu: Piata Romana(4.35,23.00), Str. Luterana, Gral. Budisteanu, M. Vulcanescu, Berzei, S. Voda, Bd. Eroilor, Drumul

Taberei, Brasov, Platforma Valea Oltului(5.20,23.45)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.35   
Ultimul Autobuz    : 23.45   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/9  
Sambata si Duminica:  9/10  


Autobuz - Linia 381   


Traseu: P-ta Victoriei(5.05,22.02), Bd. Lascar Catargiu, Bd. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Dimitrie

Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Vacaresti, Str. Nitu Vasile, Str. Resita, P-ta Resita(5.20,22.15).   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.05   
Ultimul Autobuz    : 22.15   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   6/8  
Sambata si Duminica:   7/8  


Autobuz - Linia 385   

Traseu: Platf. Valea Oltului(5.00,22.35), Bd. Ghencea, Str. Brasov, T. Vladimirescu, 13 Septembrie, Izvor, Bd. Natiunile

Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Sf. Vineri(5.36,23.09)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  5.00   
Ultimul Autobuz    : 23.09   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   4/5  
Sambata si Duminica:  6/12  


Autobuz - Linia 601   

Traseu: Campus Regie(6.00,22.45), Splaiul Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti(6.22,23.07)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  6.00   
Ultimul Autobuz    : 23.07   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   5/8  
Sambata si Duminica:  8/26  


Autobuz - Linia 644   

Traseu: Cart. 16 Februarie(4.42, 22.55), Calea Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. D. Golescu, Gara Basarab(4.45, 22.50)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.42   
Ultimul Autobuz    : 22.55   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :   2/4  
Sambata si Duminica:  4/11  


Autobuz - Linia 645   

Traseu: P-ta Clabucet(4.45,23.22), Cal.Grivitei, Bd.Bucurestii Noi, Sos.Chitilei, Mezes(5.00,23.36)   
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.45   
Ultimul Autobuz    : 23.36   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    :  6/11   
Sambata si Duminica: 11/12  


Autobuz - Linia 682   

Traseu: Lacul Tei(4.40,22.40),D-na Ghica, Colentina, Sos.Andronache, Str.Peris, Str.Cornisei, Andronache(5.00,23.00)    .
Plecari Cap de Linie:
Primul Autobuz     :  4.40   
Ultimul Autobuz    : 23.00   
Intervale succedare:
Zile lucratoare    : 20/40   
Sambata si Duminica: 40/40