Restabilirea domiciliului a cetatenilor Romani domiciliati in strainatate

In conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 65/28.08.1997, privind regimul pasapoartelor in Romania, aprobata prin Legea nr. 216/17.11.1998, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,cetatenilor romani, care si-au stabilit domiciliul in strainatate, le este asigurat dreptul de a reveni oricand in tara, temporar sau definitiv".


Prin cetateni romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate se intelege persoanele care poseda pasapoarte simple in care s-a efectuat mentiunea privind domiciliul in strainatate, fostii cetateni romani care au redobandit cetatenia romana cu mentiunea domiciliului in strainatate, precum si persoanele care au plecat legal sau ilegal din Romania inainte de 23.12.1989, au refuzat inapoierea in tara, iar ulterior nu au solicitat autoritatilor romane clarificarea statutului juridic fata de Statul roman (eliberarea documentelor de calatorie)".

Cetatenii romani domiciliati in strainatate care doresc sa-si restabileasca domiciliul in Romania, se adreseaza personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta persoanelo pe raza caruia locuiesc, cu o cerere tip, model nr. 6.

Cererea se depune odata cu cererea pentru eliberarea cartii de identitate si va fi insotita de urmatoarele documente:

 

- 3 fotografii color 3/4;
- chitanta C.E.C. sau trezorerie privind achitarea taxei consulare aferente;
- pasaportul romanesc valabil, copia filelor 1 - 3 din pasaport si a filei pe care este aplicata ultima stampila de intrare in Romania, iar în cazul în care nu mai detine pasaport romanesc valabil, adeverinta eliberata de catre Serviciul Secretariat Juridic din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, care atesta calitatea de cetatean roman, insotita de documentul cu care au intrat in Romania, in original si copie.

Persoanele care au dobandit catatenia romana in temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor prezenta certificatul constatator prevazut la art. 20 din legea mai sus mentionata si pasaportul cu care au intrat in Romania, in original si copie de pe filele în care sunt mentionate datele de identitate, semnalmentele, fotografia titularului si ultima intrare in Romania.
- certificatele de nastere si casatorie (daca este cazul) transcrise la Starea Civila in Romania, in original si copie, inclusiv ale minorilor care isi restabilesc domiciliul impreuna cu parintii.

Persoanele care s-au nascut ori casatorit in strainatate si detin acte de stare civila incheiate la autoritatile straine trebuie sa solicite mai intai transcrierea acestora la starea civila din Romania, conform prevederilor Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila.

Cetatenii romani care si-au schimbat numele sau prenumele in strainatate, este necesar sa solicite in prealabil, schimbarea numelui pe cale administrativa, conform numelui dobandit in strainatate, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 41/2003, privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor si prenumelor persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, iar persoanele care au divortat in strainatate trebuie sa solicite recunoasterea hotararii judecatoresti straine de catre instanta judecatoreasca din Romania, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu precizarea ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2003 privind competenta de jurisdictie, recunoasterea si executarea in Romania a hotararilor in materie civila si comerciala, pronuntate in statele membre ale Uniunii Europene, hotararile pronuntate in statele membre ale Uniunii Europene vor fi recunoscute de plin drept.

Persoanele care nu pot face dovada cetateniei romane cu document de identitate sau calatorie romanesc valabil este necesar sa solicite mai intai clarificarea cetateniei romane. Cererile pentru clarificarea cetateniei romane se depun personal la biroul relatii cu publicul din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte si vor fi insotite de urmatoarele:

 

- 2 fotografii color 4/5, de data recenta;
- chitanta C.E.C. privind achitarea taxei consulare;
- copia certificatului de nastere si de casatorie, daca este cazul;
- copia actului de identitate actual (pasaport);
- copia documentelor privind schimbarea numelui;
- copia documentului oficial prin care cel in cauza sau parintii a (au) obtinut pentru prima data, dupa plecarea din Romania, cetatenia altui stat.

Dupa solutionarea cererii se va elibera o adeverinta care evidentiaza rezultatul verificarilor.

Minorii care nu au implinit varsta de 14 ani si solicita restabilirea domiciliului impreuna cu parintii vor fi mentionati in cererile acestora, iar cei care au varsta intre 14 si 18 ani vor depune cereri personal, in nume propriu.

Minorii ai caror parinti isi pastreaza domiciliul in strainatate, pot solicita (re)stabilirea domiciliului in Romania numai daca au fost incredintati legal unui tutore domiciliat in Romania.

In cazul in care numai unul dintre parinti isi (re)stabileste domiciliul in Romania impreuna cu copii minori in varsta de pana la 18 ani este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public. Dupa obtinerea cartii de identitate, persoanele care au domiciliat in afara Romaniei, pot solicita eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte perioada in care au avut statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate, necesara la Autoritatea Nationala a Vamilor. Adeverintele se elibereaza la cerere, de catre Directia Generala de Pasapoarte.

Cererea se depune la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple al judetului pe raza caruia si-a stabilit domiciliul persoana in cauza sau la Biroul Relatii cu Publicul din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte si va fi insotita de urmatoarele:

 

- chitanta CEC in valoare de 220.000 lei, reprezentand taxa consulara pentru serviciul prestat;
- copia cartii de identitate.

Persoanele care au avut resedinta in strainatate si au fost inregistrate cu acest statut la reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din tara respectiva se pot adresa acestei institutii sau Directiei Generale Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru obtinerea adeverintelor necesare la Autoritatea Nationala a Vamilor.

Pentru obtinerea mai multor date privind introducerea efectiva a bunurilor in Romania, cei interesati se pot adresa la Autoritatea Nationala a Vamilor, care are sediul in Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sector 1, tel. 3155858, 3155859.

 

 

 

 

Sursa: www.pasapoarte.mai.gov.ro