Cartiere.RO - Informeaza-te ...-> Locuri de Munca, Harti Online, Informatii Transport, Harta RATB, Auto, Dictionar DEX, Sanatate, Live Webcam

Carte Telefoane Romtelecom

Judetul
Tipul de client
Numele si prenumele /
Den. soc.(fara diacritice)
Strada
Nr
 

Dictionar explicativ roman DEX online

 
Ajutorul de deces, se acordă, la cerere, în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreţinerea acestora.
Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.

În cazul decesului unei persoane asigurate sau al unui pensionar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acesteia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, care nu are drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea acestuia, ajutorul de deces se acordă titularului.

Sunt consideraţi membri de familie:
 • soţul/ soţia;
 • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de pînă la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 • părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Acte necesare în vederea obţinerii ajutorului de deces:
 • cerere tip;
 • certificat de deces - în original şi copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
Cui trebuie să vă adresaţi pentru plata ajutorului de deces?
 • angajatorului, în cazul decesului asiguratului care a desfăşurat activităţi pe bază de contract individual de muncă respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţiei care gestionează bugetul asigurărilor pentru somaj, în cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casei teritoriale de pensii, în cazul decesului pensionarului sau asiguratului care şi-a încheiat contract de asigurare, respectiv al unui membru de familie al acestora.
»

Anunturi Online - Categorii

Cauta in Site


Info UTILE

Vremea in Bucuresti

  Ultima actualizare: 23-11-2006, ora 19:08 -> Total accesari de la 01 Iulie 2008:
urchinTracker();